"Vi måste utgå från regelverket"

Monica Svanholm är områdeschef på Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning och jobbar främst med assistans. Hon håller med om att det skulle förenkla med endast ett huvudmannaskap

3 september 2019 12:37

– Så fort det är fler än en, så blir det mer problematiskt.

Däremot uppger hon att det inte stämmer att kassans handläggningstiderna kan ta flera år.

– Från det att vi har alla underlag så säger vi att handläggning ska ta i snitt fem månader. Det tar inte flera år. De allra flesta ärenden tar mellan 90 och 115 dagar till beslut. Det är vår handläggningstid. Sedan kan det vara så att man överklagar och då blir det omprövning i domstol. Det ligger utanför vår kontroll och för kommunen hänseende tickar då pengarna iväg.

När det gäller förändringen att återsöka pengar retroaktivt säger Monica Svanholm att det inte handlar om ändrade rutiner, utan att kassan har förtydligat tillämpningen.

– Vi måste utgå från vad som står i regelverket. När kommunen beviljat ekonomiskt stöd så att den enskilde kan köpa tjänsten av någon annan så betalar vi ut till den enskilde så får kommunen göra upp med utföraren.

Hon uppger att sedan ett-två år tillbaka så skickar kassan alla beslut om assistansersättning sina beslut till kommunen. Där framgår antalet beviljade timmar per vecka, det görs för att kommunen ska känna till att en kommunmedborgare har fått ersättning eller avslag.

– Det är viktigt att kommunen får denna information inte minst för att kommunen alltid betalar för 20 timmar i veckan när staten har beviljat ersättning, säger Monica Svanholm.

Hon slår fast att det alltid måste finnas ett avtal mellan brukare och utförare för att kassan ska kunna betala ut någon ersättning för personlig assistans.

– Det är ett av villkoren. Vi kan inte betala ut en summa rakt av. Det måste finnas ett avtal och vi måste få in tidrapporterna för att kunna betala ut ersättning. Så har det alltid varit.

När det gäller sjuklönerna ligger det inte på hennes bord.

– Det har inget med assistansen att göra. Precis som vem som helst som blir sjuk handlar det om personliga uppgifter som är sekretessbelagda och det är ingenting som vi lämnar ut till någon. Då får man fråga individens arbetsgivare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström