Vi behövs mer än någonsin

8 februari 2018 05:45

Vi skriver valåret 2018 och aldrig har demokratin varit mer utsatt. Fake news och trollfabriker hotar via sociala medier att snedvrida debatten, vulgarisera och polarisera samhället. Pålitliga nyheter som gör skillnad behövs mer än någonsin.

Medielandskapet genomgår den överlägset största förvandlingen i modern tid. Som en konsekvens av internet och digitalisering, har information blivit någonting alla enkelt kan sprida. På gott och ont.

Fördelarna är naturligtvis många. Den digitala kommunikationen är snabb, lättillgänglig, och möjlig för alla att använda och konsumera. Det har aldrig funnits bättre förutsättningar för snabb kommunikation, för att informera och informeras. Rätt använd är den digitala kommunikationen och publiceringen ett ultimat demokratiskt verktyg.

Nackdelarna och baksidan är att den digitala kommunikationen även skapar stora förutsättningar för att sprida desinformation, myter, rasism och anti-demokratiska uppfattningar. På internet frodas tyvärr de mörkaste och mest samhällsförstörande åsikterna. Fel använda blir de digitala kommunikationsformerna en metod för att försöka störta demokratin, snarare än att utveckla och bevara den.

Under valåret 2018 står vi etablerade medier inför stora utmaningar. Hur ska vi säkerställa att vi undviker en valrörelse som påverkas negativt av trollfabriker som sprider fake news med syfte att påverka valet och snedvrida debatten? Hur ska vi tillsammans försöka hjälpa till att öka förmågan till faktagranskning och källkritik? Hur motverkar vi krafter som medvetet vill öka polariseringen i samhället?

Som företrädare för de så kallade traditionella medierna är jag stolt över våra journalistiska arbetsmetoder. Traditionell innebär att vi arbetar efter publicistiska och etiska principer som ska säkerställa faktabaserade, källgranskade och objektiva nyheter. Vi kontrollerar allt vi publicerar i flera led, och håller oss till vedertagna publicistiska spelregler. Vi underkastar oss också ett pressetiskt system, och vartenda ord som publiceras har en ansvarig utgivare. Vi tar med andra ord ansvar för allt vi publicerar, och vi har som uttalat mål att göra Norrbotten bättre. Det skiljer oss markant ifrån Facebook, gratistidningar och andra digitala aktörer som inte har någon journalistisk ambition över huvud taget.

Jag är part i målet, men jag vill ändå med bestämdhet hävda att vi i Sverige ska slå vakt om och vara tacksamma för att det finns mediehus som står för pålitliga nyheter som gör skillnad. Vi behövs mer än någonsin som motvikt till opålitliga nyheter som vill göra skada.

I dag startar vi inom Norrbottens Media en kampanj på just det temat – Pålitliga nyheter gör skillnad. Håller du med?

Krönika

Mats Ehnbom VD Norrbottens Media
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!