"Vi är inga idioter – vi vill hitta andra lösningar"

Vi som värnar om våra små skolor och byar förstår att vi behöver effektivisera och göra ändringar för en bättre framtid. Men det betyder inte att vi ska förstöra våra barns framtid!

2 oktober 2019 06:00

Vi kan spara på många saker i kommunen, exempelvis en kostsam satsning i Austin. När gav det valuta för pengarna åt kommuninnevånarna sist? Det finns flera andra poster i kommunens satsningar som kan ifrågasättas som till exempel satsningar på att vinna priser och få arrangera Melodifestivalen.

Det har nyligen publicerats en text i Pedagogiska magasinet (https://pedagogiskamagasinet.se/stora-vs-sma-skolor/) om större kontra mindre skolor. Den beskriver bland annat att man i USA börjat utveckla mindre skolor istället för att centralisera. Detta har visat sig ge bättre förutsättningar för vidare studier och att bilda bättre samhällsmedborgare. Föräldrarna visar sig också ha ett större engagemang i mindre skolor vilket har en positiv effekt på elevernas prestationer.

Med ett pågående generationsskifte i byarna där unga arbetsföra familjer söker sig till eller tillbaka till byarna borde kommunen vara mer lyhörd och se till att dessa, ofta nya kommuninnevånare, verkligen vill flytta till kommunen. En stor del till utvecklingen i byarna är just nära tillgänglighet till skolor.

I förra veckan skrev Olov Abrahamsson en ledare i NSD där han beskriver en del problem i Luleå kommuns ekonomi, bland annat att det finns 9 300 platser för barn i grundskolan men att det bara finns 7 500 elever. Det är nog sant, men hur blev det så? Har befolkningsutvecklingen bland grundskoleelever varit så dålig? Nej, Luleå kommun räknade tidigare med att varje elev skulle ha 14 kvadratmeter pedagogisk yta per elev, men vid senaste budgeten räknade man med cirka 11 kvadratmeter per elev vilket gav skolorna för få elever. Här går inte kommunens mantra om personal före lokaler ihop. Med mindre lokaler bör rimligtvis klasstorlekarna öka och behovet av pedagoger minska?

I och med skolnedläggningar då ”oanvänd lokalyta” skulle avvecklas betyder det att pedagoger och elever skall börja jobba och studera i andra lokaler någon annanstans. Innebär en busstransport tur och retur till en annan skola för eleverna automatiskt att de pedagogerna följer med till den skolan? Nej. Pedagogerna har redan varnat oss med en insändare där de beskrev att de inte vill jobba på en större skola utan redan nu har börjat leta efter jobb i andra skolor. Det betyder att Luleå kommun förlorar legitimerade pedagoger istället för att locka nya till kommunen. Ett konkret exempel på att lärare kommer byta kommun är Klöverträsk. Där har pedagogerna närmare till Älvsbyn och kommer att söka sig dit för att slippa pendla till en storskola i Luleå.

Pedagoger beskriver ofta om att det är fullt på många skolor i kommunen. Det får inte plats med fler elever i lokalerna. Därför skulle flera skolor enligt det första förslaget byggas ut eller byggas nya helt och hållet för att få plats med eleverna. Luleå kommuns beräkningar visade dock att det inte skulle rymmas i budgeten för 2020. Det var det som har gett Måttsundsskolan och Alviksskolan lite andrum i ett litet tag innan S vill rasera dem också.

Ersnässkolan är dock fortfarande inte säker från nedläggning 2020. Var dessa elever ska ta vägen vid en nedläggning är inte bestämt heller, men eftersom det är fullt i Antnäs så är det rimligt att anta att de eleverna delas på Måttsund- och Alviksskolan. Detta skulle vara direkt förödande för barnen utöver det trauma det redan innebär med en skolnedläggning. Det gör även att dessa skolor blir fullproppade med elever.

Nästa problemområde är miljö och hälsa. Hur hälsosamt är det för ett barn att stå vid en hårt trafikerad väg i temperaturer från minus 40 till plus 30 och vänta på en överfull buss istället för att själv gå, cykla eller sparka till skolan? En del familjer kan komma att behöva köpa en till bil för att lösa ”vardagspusslet” där så väl barn som vuxna måste ta sig till jobb och skola. Kommer dessa bilar att vara rena fina elbilar? Troligtvis inte. En billig gammal bil som helst är skattebefriad kommer det att bli, vilket medför ytterligare högre utsläpp av koldioxid.

Så vi ber de styrande i kommunen att ansvar och låt hela kommunen utvecklas! Vi är inga idioter som inte förstår, vi vill bara hitta bättre lösningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Föräldrar från Sörbyarna