Vem i hela världen kan man lita på?

13 maj 2019 04:00

Sverige hade bäst rykte av alla världens länder år 2018. Rankningen är gjord av ”Reputation Institute” (Institutet för anseende) som varje år listar världens länder utifrån hur privatpersoner globalt uppfattar dem.

Det går att ifrågasätta hur starka slutsatser som bör dras av undersökningen. Däremot leder den till funderingar över vad som är mest utmärkande med Sverige. Är det att vi firar varje högtid med ägg och sill, eller att vi inte hälsar i tvättstugan?

När nordiska ministerrådet för ett par år sedan spekulerade i varför de nordiska länderna hittas på prispall i de flesta rankinglistor hölls den starka tilliten mellan invånarna fram.

Tilliten mellan människor leder till att samhället blir mindre tungrott och kostsamt. Kort sagt flyter saker på, och det blir mindre krångel, i ett samhälle där människor litar på varandra. Därför är tilliten så viktig. Och när människor litar på varandra ger det ringar på vattnet på tilliten mellan individen och samhällets institutioner.

Forskare menar nämligen att hög social tillit är en förutsättning för att skapa avgörande samhällsfunktioner som ett fungerande välfärdssystem och rättssystem. Människor som inte litar på varandra har visat sig vara mindre motiverade att betala skatt och på så sätt bidra till samhällets uppbyggnad. Så urholkas samhällets resurser.

När människor inte vågar be personer på gatan om hjälp kommer de i slutändan inte heller att lita på att samhället finns där för dem.

Det bästa receptet för hög tillit mellan individer är jämlikhet och Sverige är ett förhållandevis jämlikt land. Att samhällsklyftorna ökar är därför negativt för tilliten.

Med ökade samhällsklyftor följer segregation och när människor inte längre möts i matbutiker, klassrum och idrottshallar blir de mer misstänksamma mot varandra.

Därför är det viktigt, inte bara för listplaceringars skull, att utvecklingen mot ökade klyftor motverkas.

Samhällets institutioner måste visa att de finns där för sina medborgare för att inte tilliten ska urholkas. Därför är det också grundläggande att samhällsservice finns i hela landet och till hög kvalitet.

Den som blivit lurad när den lånat ut sin telefon till en främling kanske inte lånar ut telefonen igen. På samma sätt är det lätt att tänka sig att den som får ett oprofessionellt bemötande, eller inget bemötande alls, i kontakten med myndighetssverige tvekar att höra av sig igen.

Tilliten är inte bättre än den senaste upplevelsen och den måste förtjänas.

KRÖNIKA

Sonia Ericstam
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sonia Ericstam