Vegonorm hellre än köttfrossepolitik

9 september 2019 06:00

Replik på ”Vegansk mat för ett hållbart samhälle” i NSD 2 september:

Paulina Koskenniemi gruppledare Miljöpartiet de gröna skriver att vegetarisk mat bör vara normen vilket är jättebra. Men hon skriver också mindre bra att ”kommuner och regioner spelar en viktig roll, genom att se till att den mat som köps in till allt större del är närodlad”.

Helt felaktigt blir det när hon hävdar att Sveriges miljöpolitik har tagit fart med Miljöpartiet i regering. Möjligtvis har den snarare avvecklats i och med regeringens livsmedelsstrategi anno 2017. Enligt denna ska Sveriges djurproduktion öka (se s52) fram till 2030. Livsmedelsstrategin är nu styrande för bland annat Jordbruksverket som med kraft och energi arbetar för att förverkliga målet om ökad djurhållning. Det är alltså samma slags jordbrukspolitik som bedrivs i Sverige som i Brasilien där Amazonas brinner. Det är ingen skillnad på mark i Sverige och Brasilien. Istället för att odla djurfoder kan vi låta koldioxidbindande skogar växa upp. Det är allvarligt att livsmedelsstrategin antagits utan någon samhällsdebatt att tala om.

Inte heller är det den offentligt finansierade välfärdens roll att genom stödköp vare sig hålla jordbruket under armarna eller hjälpa det att ställa om. Det är helt orimligt att ta pengar från vård, skola och omsorg under förespeglingen att ”närproducerad” mat fyller något annat syfte än att göda våra bönder. Faktum är att engelska forskare vid Chatham house menar att ”handel är den ultimata livsmedelssäkerheten”. Men vegonorm är utmärkt och det skulle vara bra om Miljöpartiet motverkade sin egen regerings köttfrossepolitik genom att driva på för vegonorm. Avskaffa även gärna den besynnerliga skol-komjölken när ni ändå håller på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Paulsson initiativtagare Köttfri måndag