Vart tog satsningen vägen?

21 november 2017 06:00

Framtidens skola på Örnäset - vart tog satsningen vägen?

Örnässkolan var den första etappen när skolstrukturförändringen kallad ”framtidens skola” beslutades i april 2016. Svartöstadsskolan stängdes och eleverna flyttades till Örnässkolan. Framtiden var här och det skulle satsas på skolorna i Luleå. Nu skulle skolgården på Örnäset äntligen få en väl behövlig och efterlängtad upprustning. Det var löftet som gavs föräldrar, personal och barn.

Ett och ett halvt år har gått sedan dess, men den utlovade storsatsningen har uteblivit. Skolgården som var i ett bedrövligt skick med kraftigt eftersatt underhåll fick hösten 2016 en knapphändig översyn. Det blev en del ny lek- och sportutrustning. Men ändå var det mer som försvann än som kom till när utslitet och uppruttnat monterades ner och togs bort. Men det tog inte slut där, för sedan sågades äppelträdet ner. Den breda häcken med vinbärsbuskar där kojor byggdes, nya världar skapades och äventyr utspelade sig, skövlades bort i höstas. Så istället för mer, så blev det mindre för barnen att leka med. Mer plats för ingenting och mindre plats för fantasin att växa kring. Konflikter och trängsel uppstår kring det som finns kvar då så många ska dela och turas om.

Bland elever finns en stark önskan om en bättre skolgård. Denna fråga tar barnen upp i olika sammanhang både hemma och på skolan. Elever i årskurs 3 har också nyligen skickat in medborgarförslag om att skolgården måste rustas. Men beskedet hittills från kommunen är att inget mer kommer att göras på minst 10 år. Den satsning som Örnässkolan sas vara i samband med att beslutet om ”framtidens skola” syns ingenstans. Inne i skolan finns det fortfarande inga kapprum utan alla ytterkläder hänger i den trånga korridoren utanför klassrummen. Toaletterna är fortfarande små och dåligt placerade med dörrarna rakt ut mot korridoren.

Att då ge åtminstone skolgården ett ordentligt lyft borde vara ett minimikrav. Det duger inte att använda fina ord och löften för att sedan göra så lite som möjligt. Det duger inte att ta bort mer än som läggs till och sen kalla det en satsning. Det duger inte att spara på våra barn. En genomgång av skolgården och en plan för utemiljön där eleverna tillsammans med skolan kan vara med och utforma sin närmiljö måste ske och det snarast. För som det står i kommunens egna dokument:

”Alla barn och elever har rätt till inflytande både i undervisningen och i skolvardagen i stort. Tanken är att alla elever ska ha ett riktigt inflytande över sitt skolarbete och den skolmiljön som de vistas i.”

Gäller inte detta alla barn i Luleå, även våra barn som går på Örnässkolan?

Föräldrar till barn på Örnässkolan;

Anna Widén, Mats Lejon, Ellinor Wallström, Mya Mya, Rickard Wallström, Liv Shange, Jonas Jakobsson, Camilla Brun, Linda Ekersund, Matilda Eriksson, Fatima Linna Trabelsi, Jessika Egåker, Carolina Sunna, Linda Wincent, Susanne Nilsson, Zara Johansson, Yariv Halfon, Kristina Rännare, Maria Rehnström, Nadja Sandström, Sofia Junered, Joakim Rännare, Stina Andersson, Alexandra Nyman + 16 föräldrar till.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!