"Vårt liv består bara av att överklaga"

Försäkringskassans beslut kan överklagas vilket Jesper Eriksson ska göra via sin familj och förvaltare. "Vi vill att ansvariga tar ansvar för att vår son har rätt till lika goda levnadsvillkor som en frisk person", säger pappan Ulf Eriksson.

12 november 2018 05:00

Familjen skrev till statsminister Stefan Löfven (S), men de fick ett mejl tillbaka att vända sig till partiets kansli i stället eller överklaga på grund av det osäkra parlamentariska läget.

– Vi lyfte frågan till regeringen eftersom ingen lyssnar och den rättspraxis som gäller hos Försäkringskassan innebär att de inte behöver ta hänsyn till läkarutlåtanden. Detta medför att människor i nuläget utsätts för omänskligt lidande och därför kände vi att vi måste agera, säger Ulf Eriksson.

Nästa steg blir att överklaga Försäkringskassans beslut.

– Vi kämpar för att vår son ska ha personal dygnet runt vilket han har rätt till enligt LSS-lagen. Till grund för detta finns medicinskt underlag som vi anser är tillräckligt men det anser inte Försäkringskassan och Bodens kommun. Försäkringskassans handläggare har till och med besökt vår son och sett hur handikappad han är, säger Ulf Eriksson.

Besluten gör det näst intill omöjligt att delta i rehabiliteringsträning och det finns heller ingen tid för utevistelser eller fritidsaktiviteter. Jesper har också ansökt om handikappersättning från Försäkringskassan men fick avslag.

– Hans ekonomi tillåter inte alla dessa extra kostnader. Avslaget motiveras med att vår sons behov inte skiljer sig från friska människors behov trots att det medför merkostnader.

Ulf Eriksson säger att sonen Jesper i dag mår väldigt dåligt av att ligga ensam sex timmar om dagen utan att exempelvis kunna rätta till kroppsliga felställningar eller få ett glas vatten när han är törstig. Kommunens svar på den kritiken är att deras son ska trycka på trygghetslarmet som har en inställelsetid på 45-60 minuter.

– Det känns högst ovärdigt för en 27-åring och innebär att han blir mer och mer isolerad, säger Ulf Eriksson.

Familjen Eriksson har tidigare också överklagat Bodens kommuns beslut om att inte bevilja dygnetruntassistans till Förvaltningsrätten. Rätten avslog också familjens begäran.Domen ska överklagas till Kammarrätten, där familjen hoppas på ett bättre beslut.

– Om inte så får vi börja om igen med att ta reda på hur vi kan gå vidare. För det råder ingen tvekan om att vi kommer att driva det här ärendet tills dess att vår son får assistans dygnet runt som han har rätt till. Det är det som vi kämpat för och kommer att fortsätta kämpa för, säger Ulf Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!