Varför lägger man ner flygteknikprogrammet?

9 november 2018 06:00

Vi flyger mer än någonsin och flyget som transportmedel är något som ökar stadigt varje år. I samband med det ökar också efterfrågan på flygteknisk personal och branschen ser idag den största efterfrågan på flera decennier. Det finns ett skriande behov av personal till följd av pensionsavgångar, stora industriprojekt och en generellt expansiv marknad. Denna efterfrågan spås heller inte minska under en överskådlig framtid. Lokalt har vi en stor aktör i F21 som genom åren nyttjat de flygtekniska utbildningarna vid Nordiskt flygteknik centrum som en källa till personalförsörjning.

Nu föreslår man i all hast att avveckla den flygtekniska gymnasieutbildningen i Luleå. Detta trots att Skolverket beviljat fyra nya intag samt satsningar på uppgradering av inredning och teknisk utrustning. Det blir alltså ingen ny klass som börjar nästa höst och de som tar examen i juni 2021 blir de sista eleverna att gå utbildningen.

Utbildningsmiljön som erbjuds eleverna ute vid flygplatsen är unik. De omges av flygplan och helikoptrar och skolas in i ett tänk där noggrannhet och säkerhet premieras. De förbereds för ett yrke i en bransch som är hårt reglerad och där kraven på professionalism är höga. Utbildningen är även den enda av sitt slag norr om Mälardalen.

Flygteknikprogrammet erbjuder, förutom högskolebehörighet, en bred praktiskt inriktad utbildning som ger eleven en mycket god grund för vidare studier inom flygteknik. den ger kunskaper i hur man arbetar med plåt och andra material, något som blir mer och mer sällsynt idag och inte bara inom flyget. Möjligheterna är dessutom stora att efter utbildningen kunna jobba med andra typer av fordon inom exempelvis gruvindustrin och fyller därmed ett viktigt behov samt bidrar i stor utsträckning till samhällsnyttan.

Från att ha planerat och satsat på utbildningen till att helt plötsligt avveckla den utan att betrakta vidare konsekvenser känns mycket ogrundat och förhastat. Med ledning av det ovannämnda ställer vi oss frågan: varför?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Charlotte Vennberg, Benita Vestman, Jonas Morén, Jan Brenna, Lars-Erik Henriksson