Våldtäkt på äldre kvinna utreds

En äldre kvinna på ett boende i Boden ska ha blivit utsatt för en våldtäkt. IVO avslutar ärendet. Polisens utredning pågår och leds av åklagaren Erika Westerstrand.

25 september 2018 13:44

Brottet ska ha inträffat i sommar. Kommunen polisanmälde händelsen samma dag den fick kännedom om den.

Kvinnan berättade en förmiddag för en av de anställda att hon blivit våldtagen av en vikarie på boendet. Hon ville i fortsättningen inte ha hjälp av den vikarien.

Kvinnan kan inte redogöra detaljer eller klockslag, men uppgav att övergreppet inträffade under kvällen två dagar tidigare. Samma kväll ska kvinnan ha frågat efter en annan medarbetare i personalstyrkan, som hon har förtroende för. Den informationen kom aldrig fram till den anställde.

Dagen då hon berättade vad som skett var hon upprörd, rädd och otrygg. Personalen uppmärksammade även blåmärken på kvinnans underkropp. Kvinnan gav uttryck för skam och kände sig kränkt. Hon vill inte lämna lägenheten och undrade "varför göra så med en gammal kvinna". Personalen upplevde att kvinnan var i chock.

Personal, chefer och den medicinska ansvariga sjuksköterskan bedömde att den äldre damen är trovärdig och konstaterade att det fanns misstanke om allvarliga missförhållanden.

Nödvändiga åtgärder vidtogs omedelbart. Förutom polisanmälan anmäldes händelsen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Den utpekade vikarien stängdes av från arbetet. Vikariatet har nu upphört och personen arbetar inte längre kvar inom socialförvaltningen.

Kommunens internutredning visar att identifierande orsaker är brister i överföringen av information mellan medarbetare den aktuella kvällen då våldtäkten ska ha skett.

Bristen hade inte kunnat förhindra det inträffade, men åtgärder och insatser hade kunnat vidtas i ett tidigare skede. Eventuellt hade man också fått en tydligare bild och beskrivning av vad som faktiskt skett och skyndsamt hade kunnat ge stöd åt kvinnan.

Något liknande har inte skett tidigare i verksamheten eller på förvaltningen.Att något sådant skulle kunna inträffa igen bedöms inte som troligt, men inte omöjligt eftersom det är "ogörligt att förutse", enligt ansvarig avdelningschef för biståndsenheten Gunmarie Bjurholt.

Förundersökningen leds av åklagare Erika Westerstrand. Norrbottens Media har sökt henne för en kommentar, men inte lyckats nå henne.

IVO avslutar ärendet med motiveringen att kommunen har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!