”Vägen få ny beläggning”

29 augusti 2019 06:00

Svar till ”Trafikanten” 22 augusti:

Vi är medvetna om problemen med vägens ytskikt och planerar för att vägsträckan ska få ny beläggning inom de närmaste åren. Sträckan Morjärv-Åkroken är en allmän väg, vilket innebär att samtliga trafikslag ska kunna trafikera vägen. I dagsläget finns därför inga planer på att styra över den tunga trafiken till annan väg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Jakobsson åtgärdsplanerare, Trafikverket