Vad händer om vi inte orkar kämpa?

6 februari 2019 06:00

Vi som dagligdags aktiverar cirka 1000 ungdomar i Luleå året runt är både bekymrade och förväntansfulla. Vad händer med stödet till vår ideella verksamhet? Vi misstänker starkt att politiken tar vår breda verksamhet för given och struntar i att förstärka stödet till alla hårt kämpande idrottsföreningar. Vi går på knäna idag och ropar efter förståels!

Oron blir inte mindre när man på det nationella planet ignorerar landets överlägset största folkrörelse genom att inte tillsätta en klart utpekad idrottsminister utan vi får nöja oss med en undanskymd bisats till kulturverksamheten. Hur kan det bli så här? Vad gäller Luleås lokala politik så är nu sammanslagningen av Fritid och Kultur genomförd och vi inom breddidrotten är otåligt förväntansfulla. Än idag har vi inte kunnat höra ett enda ord om framtida visioner och tankar för att stödja och utveckla bredd- och ungdomsidrottens verksamhet. Vi har kunnat läsa om bekymmer med Musikens Makt, Ebeneser etc men inte ett ord om hur man är beredd att förstärka stödet till alla ideella krafter som dagligen engagerar ungdomar ute i byar och stadsdelar. Vi inom idrotten jobbar på allvar med integrationsfrågorna. Vi hämtar och kör ensamkommande ungdomar till träningar och hälsar alla välkomna till Luleå. ”Alla är olika – Olika är bra”. Vi tar vårt samhälleliga uppdrag på största allvar. Vi samlar tomflaskor, säljer lotter, toapapper, strumpor mm för att få ihop ekonomin.

Allt arbete inom breddidrotten görs av ideellt arbetande människor. Vi betalar hyror för fotbollsplaner, sporthallar etc till kommunen. (För Luleå SK:s del cirka 250 000 kr/år). Vi jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor där tjejer och killar har lika möjligheter till idrott och samvaro.

Vad skulle hända ute i samhället om idrottsverksamheten inte orkar kämpa vidare? Jag bävar...

Det utgår ett kommunalt aktivitetsstöd för vår verksamhet vilket självklart är mycket viktigt för föreningarnas ekonomi. Tyvärr har stödet blivit förhållandevis mindre genom åren och vissa specifika bidrag har helt tagits bort, exempelvis administrativt stöd till föreningskonsulenter. Däremot har hyror och avgifter kontinuerligt stigit och därmed förvärrat idrottsföreningarnas ekonomi

Det är dags nu att visa förståelse för idrottens stora betydelse för samhället. Genom vårt engagemang att skapa vettig fritidsverksamhet stärker vi inte bara folkhälsan utan bidrar starkt till integration, jämställdhet och demokratisk fostran. Vi ropar efter bättre stöd från samhället. Kära politiker, börja med att dubblera det kommunala aktivitetsstödet!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
För ungdoms-/breddidrotten, Bengt Augustsson, ordförande i Luleå SK