Vad blir ert nästa drag?

10 januari 2020 06:00

Bäste Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, i juli 2019 skrev jag ett öppet brev till dig som publicerades i NSD den 9 juli 2019 med rubriken ”Evig kamp om skogen”.

Sedan dess har motsättningarna om nyckelbiotoper bara vuxit. Låt oss därför rekapitulera fakta om Skogsstyrelsen och vad som hände under 2019:

Skogsstyrelsen informerade om att 55 000 hektar nyckelbiotoper avverkats i nordvästra Sverige mellan åren 2000–2018. Behöver det nämnas att Sveaskog och Statens Fastighetsverk, båda helstatliga bolag, är de överlägset största markägarna i området. Under större delen av den perioden råkade du även vara Sveaskogs skogschef.

Skogsstyrelsen höjde redan före det ribban för nyckelbiotoper i nordvästra Sverige så att naturskogar som i övriga Sverige klassas som nyckelbiotoper nu klassas som produktionsskogar som kan avverkas. Åtgärden bör ses i relation till att du medan du var Sveaskogs skogschef framhöll att ”Sveaskog kommer att avverka all mark som inte skyddats”.

Skogsstyrelsen stoppade den riksomfattande nyckelbiotopsinventeringen med motiveringen sänkta anslag.

Skogsstyrelsen vill nu på sikt (under 2020) upphöra att registrera nyckelbiotoper i avverkningsanmälda skogar.

Ändå är det Skogsstyrelsen som lanserade begreppet nyckelbiotop år 1990.

”Nyckelbiotoperna representerar en betydande del av mångfalden i den svenska skogen. Kunskapen om var nyckelbiotoperna finns i landskapet är nödvändig för att kunna uppnå samhällets mål att bevara den biologiska mångfalden”.

Nu gör samma Skogsstyrelse sitt bästa för att med olika manövrer motverka det skydd mot avverkning som nyckelbiotoperna ger.

De ses bara som ett hinder för produktionen.

Som generaldirektör för Skogsstyrelsen leder du myndighetens verksamhet: Vad blir Skogsstyrelsens nästa taktiska drag?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Björn Mildh Piteå