Utvecklingen i Kina påverkar hela världen

21 november 2017 04:00

Efter några dagar i Peking och Shanghai är jag både imponerad och lite orolig. Även om jag anser mig vara såväl påläst som allmänbildad måste jag erkänna att jag inte förstått hur snabbt och omfattande världen förändras med utvecklingen i Kina och Asien.

Som ordförande för Business Sweden har jag varit på turné och träffat såväl svenska företag i Kina som kinesiska företag som har intresse för samarbete med Sverige.

I grunden kan jag säga att det finns ett stort ömsesidigt intresse för samarbete. Jag är imponerad över hur många svenska företag som verkligen lyckats i Kina. Och att kinesiska investerare börjat investera i Sverige där köpet av Volvo Cars såklart sticker ut.

Riktningen är klar och tydlig. Kinesiska ekonomin drivs alltmer av innovation och konsumtion och mindre av produktion. Demografiskt förändras Kina snabbt där en välmående medelklass inom kort utgör över hälften av befolkningen. D v s den kinesiska medelklassen kommer vara större än hela EUs befolkning.

Fattigdomen faller snabbt och brett. Digitaliseringen slår genom med full kraft och på kort tid. E-handeln är större än hela övriga världens e-handel tillsammans.

WeChat har en miljard användare och där hanterar kineserna det mesta i livet. Sköter sina sociala kontakter, hanterar jobbet, spelar spel, bokar och betalar för resor, tjänster och produkter med mera.

Miljöfrågan och klimatomställningen tas på allvar. Ett skifte skedde 2013 och nu går omställningen snabbt till ett hållbart samhälle. Infrastruktur utvecklas i ett tempo som skulle få svenska myndigheter att drömma mardrömmar och i samarbete med andra länder så kontinenterna knuts samman.

Men förändringen i Kina innebär att den värld som vi känner den snabbt förändras. Makten i världen skiftar när pengar och tillväxt sker på andra platser än vi är vana vid.

Det är såklart inte oproblematiskt att landet leds av ett enväldigt kommunistparti som sett sammanbrottet av kommunismen i Europa och Sovjetunionen som avskräckande exempel. Kontrollen av medborgare är total och någon rörelse inriktning mot det vi ser som demokrati och flerpartisystem syns inte till.

För Sverige och för vår gemensamma framtid är det helt avgörande att vi förmår förhålla oss till denna utveckling. Det är redan och kommer vara helt omöjligt att inte ha affärsrelationer med Kina eller att välkomna kinesiskt kapital till Sverige.

Ta bara möjligheterna för etablering av datacenter när 1,4 miljarder kineser lever ett uppkopplat liv. Framtiden är redan här och makten i världen skiftar till Asiens fördel. Det är upp till oss att göra det bästa av den förändringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Nordström kommunalråd (S) i Luleå