Utan tvekan en fråga för EU

16 maj 2019 06:00

Fredrick Federley (C), vill inte lyfta in de sociala frågorna i EU. Det är för mig som centerpartist obegripligt. EU ska ju vara ett freds- och välfärdsprojekt. Till för människorna. Det är en överlevnadsfråga för EU.

Om EU ska kunna hålla ihop räcker det inte att diskutera fri rörlighet för människor och kapital och företagens villkor. Även sociala frågor måste lyftas för att få en balans. Vi bidrar till framväxten av populistiska högerpartier om vi inte inser detta! Brexit är ett resultat av människors oro och missnöje.

Vi ser saker också i Sverige främst inom bygg- och transportsektorerna. Människor som arbetar under slavliknande förhållanden. Som sover på betonggolv. Svenska företag som gör rätt för sig drabbas.

Det har påståtts att EU:s sociala pelare innebär en allvarlig utvidgning av unionens befogenheter. Det är felaktigt. Upplägget är i huvudsak en metod som bland annat används i klimatarbetet. Man sätter upp mål som staterna själva ska ta tag i och genomföra. Ett lägsta golv för sociala krav.

Det är en viktig socialliberal princip att marknadsekonomi fungerar bäst när den kombineras med ett socialt regelverk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torsten Sandberg Kalix