Uppräkning kan bli miljonsmäll för Pajalagruvan

Att driva gruva kostar pengar, men att riva gruva är inte heller gratis. Länsstyrelsen vill se en mångdubbel höjning av de ekonomiska säkerheten hos Kaunis Iron – till 155 miljoner kronor.

15 april 2019 21:13

Det miljötillstånd som Kaunis Iron AB driver Tapuli gruva i Kaunisvaara utifrån utfärdades från början till Northland Resources AB. I tillståndet finns ett villkor för ekonomisk säkerhet – en summa pengar ska avsättas för återställning av gruvområdet när gruvan stängs. När Northland gick i konkurs hade 29 miljoner kronor avsatts. Länsstyrelsen i Norrbotten mottog redan 2015 uppgifter från konkursboet att kostnaden för återställande, sanering och rivning av gruvan underskattats. Frågan var aktuell när Kaunis Iron tog över tillståndet och nu har länsstyrelsen begärt en omprövning av säkerheten.

– För det första hade en uppräkning av säkerheten inte gjorts sedan konkursen. Vi begärde en uppräkning från bolaget (Kaunis Iron) direkt, säger miljöingenjör David Berggård vid länsstyrelsen.

Uppräkningen baserades på villkoret i tillståndet och säkerheten landade på drygt 31,1 miljoner kronor.

– Och vad vi kunnat konstatera och bedöma så är det en helt otillräcklig summa som ekonomisk säkerhet för avveckling av gruvan, säger Berggård.

Till Mark- och miljödomstolen har länsstyrelsen yrkat på en ny ekonomisk säkerhet för avveckling av Tapuli gruva på 155 miljoner kronor.

– Avsikten med den ekonomiska säkerheten är ju att skattebetalarna inte ska belastas om en privat verksamhet saknar medel för att avveckla sin verksamhet, säger David Berggård.

Vad hände då med de 29 miljoner kronor som Northland avsatt som säkerhet? Jo, när konkursboet beslutade att inleda stängning började pengar utbetalas och det blev snabbt tydligt att de inte skulle ha räckt till en hel återställning av gruvområdet.

– En stor del av de pengarna nyttjades till efterbehandling, men de gick i stort sett bara till löpande kontroll och utredningsinsatser. Det gick 1,5-2 miljoner kronor bara till löpande kostnader, säger David Berggård.

Kaunis Irons vd Per-Erik Lindvall välkomnar att länsstyrelsen inlett en begäran om omprövning av den ekonomiska säkerheten.

– I miljölagstiftningen finns en process för hur detta ska gå till, men den har aldrig använts, därför tycker både vi och länsstyrelsen att det finns skäl att pröva den processen. Så det finns ingen tvist mellan oss i den här frågan utan det är riktigt att göra det här, säger Lindvall.

Den föreslagna höjningen från nuvarande 31,1 miljoner till 155 miljoner håller dock inte Kaunis Iron med om.

– Det är olika sätt att räkna och vi tycker att de har räknat fel. Men det kommer att bli en faktautväxling mellan parterna när vi väl kommer det.

Men det kommer att bli en höjning?

– Ja, det tror jag, säger Lindvall.

Exakt när frågan kan aktualiseras av mark- och miljödomstolen är inte klart, anstånd har begärts till 3 maj. Omprövningen av villkoret kan eventuellt genomföras parallellt med Naturvårdsverkets begäran om delvis återkallelse av miljötillståndet – som mark- och miljödomstolen skjutit upp till efter semestrarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Lövgren