Ungdomar, ägna er åt politik!

7 september 2018 05:00

Om vi studerar de röstberättigade i 2018 års val så minskar faktiskt antalet unga väljare jämfört med 2014, trots att befolkningen i sin helhet har ökat.

Antalet förstagångsväljare (de som fyllt 18 år sedan föregående val) blir cirka 383 000 personer. Det är en minskning med omkring 62 000 personer.

Det betyder dock inte att de unga väljarna är oviktiga. 383 000 unga röster är en betydande del av väljarkåren, noga bestämt 5,3 procent av alla röstberättigade. När rösterna summeras på söndag kan dessa röster bli helt avgörande för valutgången.

Det är också skälet till att SSU:s förbundssekreterare Andrea Törnestam reser land och rike runt under valspurten.

I onsdags var hon i Karlskrona i Blekinge – och under torsdagen åkte hon 130 mil norrut till Luleå i Norrbotten. Där valkampanjade hon under några timmar i gymnasiebyn.

”Vi talar mycket om konflikten i årets valrörelse. Om Sverige ska satsa på tryggheten för vår generation eller skattesänkningar för dem som tjänar bäst. Ska vi till exempel satsa på att stärka skolan eller på sänkta skatter?”, säger Törnestam när jag träffar henne i Kungsfågeln, en av byggnaderna i gymnasiebyn.

Nyligen drog hon och SSU-förbundet även igång kampanjen ”Alla bor inte i Stockholm”.

Med filmklipp på Facebook driver ungdomsförbundet med hur stockholmare ser på landsbygden – med förhoppningen att det ska ge landsbygdsfrågorna större utrymme i den politiska debatten.

”Alla ungdomar ska kunna utöva sin hobby, ha tillgång till välfärd och samhällsservice, oavsett var i landet de bor”, säger hon.

Glädjande för Andrea Törnestam och andra SSU:are är också att deras krav påverkar moderpartiet.

Det finns tydliga spår av SSU i regeringspolitiken.

Ett exempel är 90-dagarsgarantin för unga arbetslösa, som jag uppmärksammade i NSD 9 augusti och blivit ett viktigt instrument i arbetet för att pressa ned ungdomsarbetslösheten.

Ett annat är ungdomsförbundets engagemang mot psykisk ohälsa bland barn och unga. Det har satt frågan på dagordningen och drivit på den S-ledda regeringens satsningar (bland annat har det blivit 250 miljoner kr extra för att kapa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin).

Ett tredje exempel är att arbetslösa numera kan få CSN-lån för att ta B-körkort – ett direkt resultat av SSU:s påverkansarbete.

Det säger något om vikten och värdet av politiskt engagemang. Även ungdomsförbund som SSU kan göra skillnad.

Det borde inspirera fler att ta samma steg som Andrea Törnestam gjorde en novemberdag 2004. Då, som högstadieelev på Rålambshovsskolan i Stockholm, tog hon klivet in i SSU.

Uppenbarligen finns också hopp om framtiden. Sedan årsskiftet har SSU värvat över nya 9000 medlemmar, berättar Törnestam.

Fler ungdomar har upptäckt att SSU:s verksamhet är både relevant och intressant.

Det känns som att socialdemokratin har ett ungdomsförbund som är på rätt väg – och det kommer partiet att ha nytta av i framtiden oavsett hur det går i söndagens val.

Törnestam & Co tillför ny energi till arbetarrörelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olov Abrahamsson