Utsläppstvist kan bli domstolssak

Bodens kommun håller Qstar huvudansvarig för mackföroreningen i Unbyn. Den segslitna tvisten riskerar nu att hamna i domstol.

Unbyn 17 september 2019 15:37

Det var i mars 2016 som Bodens kommun upptäckte en omfattande oljehaltig förorening i inkommande spillvattnet till Unbyns avloppsreningsverk. I januari 2017 visade det sig att Qstars anläggning förlorat cirka 12 000 liter bensin och 4000 liter diesel. Macken ligger 150 meter från reningsverket och ansågs som den troliga föroreningskällan. Föroreningen har också spridit sig via den allmänna va-anläggningen i området och orsakat olägenheter för intilliggande fastighetsägare. Kommunen har mottagit ett flertal klagomål från berörda fastighetsägare.

Efter en mejldialog med Qstars försäkringsbolag Länsförsäkringar Östgöta i snart ett år så kommer man inte längre. Skrivelsen med kommunens ersättningsanspråk på 650 335 kronor är skickad till Qstar i Norrköping som hänvisar till sitt försäkringsbolag som utreder bensinbolagets ansvar för det inträffade.

– Bodens kommun har efter händelsen åsamkats omfattande kostnader för utredning, provtagning och analyskostnader. Kommunen håller Qstar ansvariga för dessa kostnader. Qstar har bara medgivit att de har en skada i området och sanerat den, säger Jan Lundberg.

Enligt va-chefen behöver va-avdelningen bättre stöd för att nå framåt i utsläppstvisten och kommer nu via kommunens försäkringsrådgivare få juridisk hjälp. 

 – De får bedöma om vi ska ta ärendet till domstol eller inte. Det kan även bli något förlikningsförslag, säger Lundberg.

Va-ingenjören Helena Marttala, Bodens kommun, har tidigare skött kommunikationen med Länsförsäkringar Östgöta.

– Jag har kommunicerat med bolaget sedan Qstars bränsleläckage uppdagades. Vi kommer inte längre i vår kommunikation och har olika uppfattning om när skadan uppstod.  Motparten hävdar att deras läckage inträffat under hösten 2017 och att tidigare problem med bränsleförorening i reningsverket har orsakats av något annat utsläpp.

– Kommunens problem i reningsverket i Unbyn som ligger nära macken har uppstått i samband med nederbörd och snösmältning. Detta tyder på att det är en markförorening. Att vi skulle ha haft två stora bränsleföroreningar i mark i samma område nästan samtidigt tycker kommunen är osannolikt, säger Marttala. 

Efter Qstars sanering verkar problemen i reningsverket ha upphört.

– Vi får avvakta och se vad inkopplingen av juristen leder till, säger Marttala.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa