Tvisten: HD dömde till mammans fördel

Både tingsrätten och hovrätten dömde till pappans fördel i tvistemålet. Nu har Högsta Domstolen beslutat att mamman inte har gjort något fel.

28 juni 2017 18:46

Mannen och kvinnan var tidigare gifta. Paret fick två barn. När mannen och kvinnan skiljde sig fick de gemensam vårdad om barnen. Föräldrarna kom överens om att barnen skulle bo hos sin pappa och att mamman, som hade flyttat från kommunen, skulle ha ett visst umgänge med barnen.

Efter en visit hos mannen återkom inte ett av barnen till sin pappa och en vårdnadstvist inleddes. Åklagare åtalade mamman för grov egenmäktighet med barn. Både tingsrätten och hovrätten dömde mamman för egenmäktighet med barn av normalgraden och påföljden bestämdes till fyra månaders fängelse.

Hovrättens dom överklagades till Högsta Domstolen (HD) genom mammans försvarare, advokat Magnus Eriksson. HD meddelade sitt beslut på onsdagen.

HD friar mamman helt och ogillar åtalet. Högsta Domstolen upphäver samtidigt samtliga tidigare beslut såsom avgift till brottsofferfonden samt alla kostnader som hon har påförts både under tingsrättsförhandlingen och i hovrätten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!