Två knivhot - från samma brukare

En påverkad brukare har knivhotat personal på samma gruppboende i Boden två gånger. Inom loppet av två veckor. Trots förstärkt säkerhet.

18 januari 2019 15:26

Arbetsmiljöverket har fått in två tillbudsanmälningar som rör samma kommunala gruppboende i Boden. I det boendet har brukarna egna lägenheter som de hyr och det finns ett personalrum i samma hus. Första anmälan om knivhot som Norrbottens Media skrev inträffade den 2 januari. Sedan har också ytterligare ett till knivhot inträffat på samma gruppboende den 15 januari. Båda anmälningarna till Arbetsmiljöverket är gjorda av enhetschefen Anna Isaksson. Vid första knivhotet har brukaren först kommit in i personalrummet med en kniv och velat ha sin medicin från medicinskåpet som fanns i personalrummet.

Hen uttalade också hot om att använda kniven och hugga personalen om hen inte fick sin medicin. Personalen lyckades lugna ned brukaren och får denne att lämna personalrummet där de låste in sig. Polisen tillkallades via 112. Innan polisen anlände hann också brukaren banka på dörren. Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket var brukaren vid detta tillfälle påverkad av någon substans och uppfattades väldigt utåtagerande och hotfull.

Knappt två veckor senare inträffar ytterligare ett knivhot igen med samma brukare inblandad igen. Enligt anmälan till arbetsmiljöverket så har brukaren denna gång hotat en personal med en kniv mot halsen för att återigen komma åt sina inlåsta mediciner. Personalen gav då medicin och larmade via överfallslarm. I personalrummet hotade även brukaren övrig personal med kniven för att det inte gick tillräckligt fort att få sin medicin.

– Ja, det har hänt ytterligare en incident och vi arbetar efter de rutiner vi har.

Det finns uppgift om att personal är rädda att gå på jobbet?

– Vi har vidtagit alla säkerhetsåtgärder som är möjligt, säger Ann-Sofie Nilsson, verksamhetschef för boende och stöd.

Hur kan det då hända igen?

– Jag kan inte kommentera enskilda ärenden. Det högst beklagligt att det hänt igen och det känns inte alls bra. Men den här brukaren bor i en privat bostad och vi rår inte vad de har i sina lägenheter, säger Ann-Sofie Nilsson, verksamhetschef för boende och stöd.

Nilsson håller med om att brottet är väldigt grovt men vidhåller att arbetsgivaren Bodens kommun arbetar efter de rutiner som finns.

– Vi har vidtagit alla säkerhetsåtgärder som vi bedömer just nu för att så långt det är möjligt både skydda brukaren och även personalen.

Brukaren bor ännu kvar?

– Ja, hen bor kvar på boendet, säger verksamhetschefen Ann-Sofie Nilsson.

Enligt Anette Krig, förundersökningsledare vid polisen är polisanmälningarna inkomna och ärendet redan färdigutrett vad gäller de båda knivhoten och överlämnat till åklagare för vidare handläggning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler