Det var ett växlingsarbete som gick snett på bangården när man skulle trycka undan ett lok med ett annat. Ingen person kom till skada då ett utav tågen var fjärrstyrt. Det ena tåget trycktes förbi stoppbocken i slutet av rälsen och rasade nedför en sluttning, berättar Andreas Lantto, logistikchef på Kaunis Iron.

– Någon kollision var det inte, det var mer en växlingsrörelse som gick snett, säger han.

Räddningstjänsten fick rycka till platsen ut för att städa undan ett befarat utsläpp. När de kom fram visade det sig handla om ett mindre dieselutsläpp.

Artikelbild

| En kollissionen med två godståg ledde till att ett av loken spårade ur och for nedför en slänt.

– Loket behövde pumpas ur och tömmas på diesel, men detta var något vi lämnade över till personalen på plats att åtgärda, säger Adam Dahlberg, inre befäl vid räddningstjänsten.

Kaunis Iron fraktar malm i lastbilar från Kaunisvaara till omlastningsstationen i Pitkäjärvi för vidare färd på rälsen. Vagnarna ägs av Kaunis Iron och loken tillhandahålls av Railcare.

Den 40 kilometer långa Svappavaarabanan, mellan Kiruna och Svappavaara, tvingades hålla stängt under fredagen till följd av olyckan. Det är oklart när sträckan öppnar för trafik igen.

– Strömmen till Svappavaarabanan är avstängd då vi måste bärga loket från sluttningen och laga kontaktledningen den rev ner, säger Per-Erik Lindvall, styrelseledamot i Kaunis iron.

Hur kommer detta leveransstopp påverka Kaunis Iron?

– Det påverkar inte alls så mycket. Vi har bara en leverans om dagen, och dagens leverans har redan gått. Självklart är den leveransen väldigt viktig för oss, men skulle inte trafiken vara redo att köra imorgon så har vi kapacitet att ta igen en förskjuten transport.

Per-Erik Lindvall hoppas att allt är åtgärdat inom kort och hänvisar till Railcare som är de som har hand om anläggningen i Pitkäjärvi.

När Norrbottens Media pratar med Railcares VD Daniel Öholm berättar han att de håller på att gå igenom alla rutiner som gäller vid en sådan händelse.

– Vi är väldigt glada och lättade över att det bara var materiella saker som gick sönder och att ingen människa kom till skada. Just nu har vi full fokus på vad som ska göras och på att reparera kontaktledningen som gick sönder.

Railcare kommer att utreda händelsen för att få reda på orsaken till urspårningen.

– Vi jobbar med säkerheten först. Lokföraren som körde loket med joystick är också chockad efter händelsen.