”Tre seitar” uppgrävda – laddad flytt av skulptur

Skulpturen, Tre seitar, har länge stått riktad mot kyrkan i Gällivare. Ett konstverk som skapade stora strider i samband med placeringen. Nu är det uppgrävt. Kulturprofilen, Lars Israelsson, gjorde upptäckten i veckan. "Konstnären stred för just den platsen. Skulpturen och platsen hör ihop", säger han.

20 juli 2017 21:17

Nyligen påbörjades arbetet med det som ska bli nytt skolområde i centrala delarna av Gällivare. Lars Israelsson är pensionerad kultursekreterare i Gällivare. Han är numer utflyttad men besöker orten ibland. I början av veckan möttes han av en obehaglig överraskning.

– Jag såg hur en stor traktor greppade tag i, och välte ner bronsskulpturen. Där låg de utslängda på vägen, säger Israelsson.

Israelsson berättar att han blev illa berörd. Konstverket har nämligen en mycket speciell bakgrund.

Placeringen av skulpturen, Tre seitar, skapade på sin tid en blossande strid mellan konstnären och representanter från kyrkan. Det var i början 90-talet, i samband med Gällivares 250-årsjubileum, som malmbergsfödde konstnären Berto Marklund fick i uppdrag att göra konstverket. Marklund valde att belysa den samiska betydelsen för Gällivare genom att gjuta seitar (se faktaruta) i brons. Han krävde att konstverket skulle placeras framför Gällivare kyrka som en symbol för det förtryck som riktats mot samerna historiskt sett från kyrkan och dess utövare.

– Det blev en hård kamp men kommunen ställde sig bakom Marklund och sedan dess har den stått vänd mot kyrkan som en symbol för att Gällivare i grunden är samiskt, säger Israelsson.

Carola Johansson är ledamot i Gällivare sameförening och hon kan bara beklaga att konstverket är uppgrävt.

– Jag minns stridigheterna när det skulle sättas upp. Det har varit en viktig markering för oss samer, säger hon.

I dag är Svenska kyrkan välvilligt inställd till den samiska kulturen och har också inlett ett förlåtelse- och försoningsarbete, som är högst aktuellt. Men 1992 när skulpturen skulle resas var det ytterst kontroversiellt och kyrkan hade inte tagit stegen mot försoning.

Lars Israelsson betonar att han inte är emot samhällsomvandlingen, tvärtom, men han ser risker med att kulturen får ”stryka på foten.”

– Det här är ett starkt exempel. Det är viktigt att man i förändring behåller det som är ortens själ. Och Gällivares själ och ursprung är det samiska, säger Israelsson.

Norrbottens Media har sökt svar på vad som ska hända med skulpturen. Projektledaren för omvandlingen av nya skolområdet, Mats Landström:

– I mitt uppdrag ingår att ta ner skulpturen och flytta den till området mellan Vassaraälven och Lappkyrkan. Platsen där den stått kommer att bli ett område som behövs i samband med byggnationerna, säger Landström.

Den har ju ett starkt symboliskt värde. Hur har resonemangen gått kring flytten?

– Jag har ingen uppfattning om det. Det får du ta med förvaltningen, säger Landström.

Norrbottens Media har sökt ansvariga på kulturförvaltningen utan att lyckas nå dem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Dahlgren