Trångt – nu väntar utbyggnad

Centrumskolan i Kalix ska byggas ut. Samtidigt är flera nedlagda förskolor och skolor i byar i Kalix kommun till salu.

18 oktober 2017 06:00

Det är trångt i Centrumskolan i Kalix.

– Centrumskolan är en av tre centrala låg- och mellanstadieskolor i Kalix där verksamheten har signalerat att de är trångbodda, säger Camilla Sandin, fastighetschef vid Kalix kommun.

De övriga två är Djuptjärnsskolan och Näsbyskolan.

Kalix kommun investerar sex miljoner kronor i utbyggnaden av Centrumskolan.

Utbyggnaden beräknas bli 240 kvadratmeter och hysa några klassrum, arbetsrum för pedagoger, kapprum och toaletter – några ritningar finns dock inte ännu.

– En arbetsgrupp ser över hur lokalerna används och vad som bäst behövs, säger Camilla Sandin.

Charlotte Sundqvist, utbildningschef Kalix kommun, säger att trångbodda skolor är ”ett angenämt problem” jämfört med motsatsen som det mer handlat om på senare år.

– Trångboddheten i Centrumskolan beror dels på urbaniseringen, att människor flyttar till centralorten, och dels på att familjer utifrån flyttat till Kalix, säger Charlotte Sundqvist.

”Djuptjärnsskolan har haft det trångt lika länge som jag har jobbat i Kalix, men nu lättar det lite där” säger Charlotte Sundqvist som beskriver läget fortsatt trångt vid Näsbyskolan och att det ökar med barn på Innanbäcken där det ska byggas upp en ny förskola.

Under år 2018 ska utbyggnaden av Centrumskolan, som i dag har 237 elever, påbörjas.

Samtidigt som Centrumskolan byggs ut så är flera nedlagda skolor och förskolor i byar i kommunen till salu.

– Vi har valt att gå genom mäklare för att det är den mest transparanta modellen, på så vis kommer möjligheterna alla till del, säger Camilla Sandin.

Ett av objekten som är till salu är Risöns skola med ett pris på 2,9 miljoner kronor.

Där får köparen bruksarea på 1 497 kvadratmeter på en 8 641 kvadratmeter stor tomt alldeles intill Kalixälven.

Skolan är byggd på 1940-talet och utbyggd år 1999.

Övriga före detta skol- och förskolebyggnader till salu är skolan i Båtskärsnäs, förskolan i Risögrund och förskolan i Karlsborg.

De aktuella skol- och förskolererksamheterna har lagts ned allt eftersom.

Hur är intresset för de gamla skolorna och förskolorna?

– Jag vet inte så mycket om det ännu, det är lite för tidigt att säga, säger Camilla Sandin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!