Trafikverket om insatserna i Bondersbyn

Trafikverket överväger kommunikationsinsatser gentemot åkeriföretagen. Det beskedet ger Helena Eriksson, Trafikverkets regionala direktör, apropå trafiksituationen genom Bondersbyn.

13 augusti 2019 14:25

Det var en tidig morgon i slutet av maj månad i år som en olycka inträffade:

En timmerbil som kom från Morjärvshållet gick av vägen i Bondersbyn och timmerlast välte strax utanför huset där bland andra Leif Bergqvist, Mona Nevanperä och dottern Freja Bergqvist, nio år, bor.

Stockar träffade huset – precis där Leif Bergqvist på andra sidan väggen låg och sov.

Träd kördes ned, elstolpar vältes och postlådor mejades ned.

– ”Barnen” skrek jag och sprang ut på gården, sade Leif Bergqvist.

– Om olyckan inträffat en timme senare hade skolbarnen och skolskjutsen stått precis där, sade Mona Nevanperä.

Olyckan är en av flera längs vägen genom Bondersbyn.

LÄS MER: Olyckan hade kunnat sluta i katastrof

Kommunalrådet Tommy Nilsson (S) är uppvuxen i Bondersbyn, där han också bor och äger ett flerfamiljshus, han sade då så här:

– Många struntar i hastighetsbegränsningen på 50 kilometer i timmen, det går ofta 70 till 80 kilometer i timmen genom byn. Det är nog försynen att det inte hänt fler olyckor.

Sven Nordlund (Mp), ordförande i utbildningsnämnden, sade att barnen ska ha säker skolväg.

LÄS MER: Politikerkrav: ”Ta frågan på allvar"

Trafikverkets besked var att de inte har åtgärder planerade längs den aktuella sträckan.

LÄS MER: Trafikverket planerar inga åtgärder

Helena Eriksson säger nu så här om planerna:

– Det vi får se över, är om vi behöver göra kommunikationsinsatser om trafiksäkerheten gentemot åkeriföretagen. Ansvaret för att iaktta trafiksäkerhetsfrågor ligger i grunden hos chaufförerna, säger Helena Eriksson.

Helena Eriksson säger att det finns väldigt många platser där det ser ut som genom Bondersbyn.

– Vi bygger gång- och cykelvägar i den mån det finns finansiering, säger Helena Eriksson.

Tommy Nilsson säger att han förstår att Trafikverkets pengar ska räcka till mycket:

– Men, situationen är jättetråkig för dem som bor i Bondersbyn. Den tunga trafiken ökar. Det är barn vi pratar om, och frågan är om familjer vill bosätta sig i Bondersbyn om det inte är trafiksäkert.

– Vi ska, i våra återkommande dialoger med Trafikverket, fortsätta lyfta fram behovet av en gång- och cykelväg till Bondersbyn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson