Tingsrätten: Rent lagtrots

Han övergav 80 hundar – nu döms mannen för brott mot djurskyddslagen till 10 000 kronor i dagsböter samt att betala 800 kronor till brottsofferfonden.

2 februari 2018 22:20

Norrbottens Media har tidigare berättat om mannen som höll 80 hundar på sin gård i Norrbotten. Länsstyrelsen gjorde en kontroll efter att polisen i Västerbotten några dagar tidigare omhändertagit tio hundar som bedömts vara övergivna. Mannen hade lämnat hundarna där och transporterat andra hundar till gården i Norrbotten.

Mannen har arbetat med hundar i 40 år och menar att det som angetts mot honom bara är "svammel". Han förnekar gärningen och uppger att alla hundar fått tillräckligt med mat. Han säger att han inte kastrerar hundarna eftersom han menar att det gör dem feta och att han i flera års tid försökt avla fram de bästa hundarna. Han trodde sig ha 40 hundar men vid kontroll visade det sig att han hade 80 hundar.

Tingsrätten anser att mannen saknar kunskaper och de insikter som erfordras för att hålla hund och att han struntat i de krav som gäller för djurens skydd. Han har inte haft tillräcklig tillsyn över hundarna vilket medfört att sjuka hundar inte fått vård. Han har också transporterat hundarna på ett olämpligt sätt. Tingsrätten anser att mannen brutit mot lagen då han med avsikt hållit hund trots att han vetat att han behövt tillstånd för det. Tingsrätten anser att bristerna inneburit att hundarnas behov inte tillgodosetts och är ett rent lagtrots.

Tingsrätten var inte enig i sin dom, rådmannen och en av nämndemännen ville döma mannen till fängelse i 14 dagar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!