Tillsyn av båthusboende

”Båthus är till för båtar” säger Sten Nylén (NS) om att det kan förekomma att båthus byggts om till fritidshus.

11 september 2019 15:22

En anonym anmälan gällande att två båthusplatser samt garage vid Torneträsk används som fritidshus. Nu ligger anmälan hos kommunen som har skapat ett tillsynsärende.

– Det är ovanligt att sådant anmäls, säger bygglovschefen Sigrid Vestling om ärendet.

Hur många båtshus som används som fritidshus är oklart då förvaltningen inte har fått i uppdrag av nämnden att göra en sammanställning.

– Därför kan jag inte uttala mig om hur många det kan röra sig om. När man söker bygglov är det utifrån användning och det är olika regler och man tar även hänsyn till brandrisker sett till hur nära byggnaderna står exempelvis. Ett båthus är inte lämpligt för övernattning, säger Vestling.

Vad man måste göra med en byggnad som används på ett sätt som bygglovet anger beror på fall till fall enligt Vestling.

– En del kan man söka om tillstånd för att få användas till något annat än ett båthus. I vissa fall förelägger nämnden om rivning ifall båthuset har byggts olovligen, säger Sigrid Vestling.

Miljö- och byggnämndens ordförande Sten Nylén, (NS), säger att nämnden ska diskutera frågan kommande möte på torsdag.

– Båthus är till för båtar, men att de används som tillfälliga bostäder är ett problem inte bara i Kiruna. Är det så att medborgare bor i båthus är det bra att kommunen nu tar fram fritidshustomter i fjällvärlden. Vi vet ju inte vad medborgarna gör och därför är det bra om vi får in anmälningar så att vi kan göra tillsyner, säger Sten Nylén.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Huhtaniska