Tillåt inte bågjakt!

13 november 2017 06:00

Tillåten jakt med pil och båge är något som Svenska Jägareförbundet vill införa i Sverige. En i grunden primitiv jaktform. Jägareförbundet jobbar nu offensivt tillsammans med Svenska Bågjägareförbundet för att få Naturvårdsverket att godkänna bågjakt när föreskrifterna för jaktmedel skall ses över under nästa år.

Bågjakt är en jaktform som får bedrivas i vissa länder. När anhängarna av bågjakt framför sina argument för att det skall bli tillåtet även i vårt land, framstår dessa som synnerligen egoistiska och helt i avsaknad av djurskyddsperspektiv.Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, har uttryckt i en av Sveriges största jakttidningar att det skulle vara ”häftigt” att smyga sig in på ett ståndskall med pilbåge och han hänvisar till Youtubeklipp där man i andra länder skjuter älg med pil från pilbåge. Samtidigt tillstår han att det inte är lätt att skjuta bra med en pilbåge.Om man misslyckas med att sätta pilen på ett dödande sätt, förutsätter Ligné att tillgång finns till krutvapen vid eftersök av pilskadat djur. Alltså, det handlar inte om att avlivningen av ett djur i samband med jakt ska ske med så liten skadeskjutningsrisk och för djuret så smärtfritt förlopp som möjligt. Det handlar istället om att jakten som sådan blir så lustfylld som möjligt för utövaren.Vänsterpartiet motsätter sig starkt att man inför jaktmetoder som kan öka risken för skadeskjutningar och ökat lidande för jagade djur. Att bågjakt upplevs av förespråkarna som en ”häftig” jaktform är inget skäl för att bågjakt skall bli tillåtet i Sverige.

Uffe Stridsberg

Vänsterpartiet Gävleborg

Anna Maria Romlid

Vänsterpartiet Västmanland

Elisabeth Rosengren

Vänsterpartiet Region Uppsala

Gert Raiml

Vänsterpartiet Värmland

David Örnberg

Vänsterpartiet Dalarna

Jens Holm

Riksdagsman Vänsterpartiet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!