Tillåt insyn i privata skolor

13 juni 2019 05:00

Vårterminens sista partiledardebatt ägde rum under onsdagen och beskrevs av kommentatorer som en slags riksdagens skolavslutning.

Nu blir det sommarlov för riksdagsledamöterna, bortsett från att de arma krakarna också måste släpa sig till den hysteriska Almedalsveckan i juli.

Sommarlov blir det även för Sveriges elever. Många är de ohängda piltar och stintor som i dagarna står på skolgården och stämmer upp i gemensam falsksång.

Den blomstertid nu kommer, den ljusnande framtid är vår och det mesta regnar bort.

Skolorna som stänger för sommaren är olika men lever efter samma lagar och regler – hade man kunnat önska. Skandalöst nog är reglerna olika för olika skolor.

I partiledardebatten tog Annie Lööf (C) replik på statsminister Stefan Löfven (S). Hennes inlägg gällde offentlighetsprincipen. Hon krävde svar från regeringen – vill den fortfarande att offentlighetsprincipen ska gälla privata skolor? (Men hon använde såklart eufemismen ”friskolor”.)

Enligt Lööf skulle detta i så fall drabba de stackars skolföretagen hårt och vara oförenligt med januariavtalet mellan S, MP, C och L.

Bakgrunden är ett förslag från regeringen och Vänsterpartiet 2018. De ville då att offentlighetsprincipen skulle gälla både offentligt och privat ägda skolor.

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten ska ha insyn i offentlig verksamhet. Media och privatpersoner kan begära ut ekonomisk redovisning och verksamhetsinformation som allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen omfattar all statlig, regional och kommunal offentlig verksamhet och är en viktig del av svensk demokrati och rättsordning.

Problemen uppstår när skattefinansierad verksamhet som egentligen borde drivas i offentlig regi istället drivs privat. Till exempel skolor. Då slutar offentlighetsprincipen gälla.

Friskolornas riksförbund är kritiska till regeringens förslag, de hävdar bland annat att det skulle innebära för mycket administration. Skolbolaget Atvexa har uttryckt rädsla för att allmänheten ska begära ut information som inte delgivits aktieägarna.

Men varken Idéburna skolors riksförbund, Lärarfacket eller Lärarnas riksförbund har några invändningar mot förslaget. Det är alltså bara de som företräder vinstdrivande skolföretag som ojar sig.

Hela debatten speglar hur groteskt det svenska skolsystemet är. Aktiebolag driver skolor som vore det vilken affärsverksamhet som helst. För dem är det såklart logiskt att ha affärshemligheter. De bryr sig ju främst om sitt marknadsvärde.

För oss andra är det logiskt med insyn och lika regler för alla. Börsnoterade företag borde inte diktera villkoren för skolans verksamhet.

Låt offentlighetsprincipen gälla även för privata skolor. Utbildningsminister Anna Ekström (S) får inte släppa frågan. Hon måste stå på sig mot borgare och börshajar. Sveriges medborgare förtjänar insyn.

Glad sommar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!