Terrorismen är avskyvärd

7 april 2017 18:04

Terrorismen är alltid feg, ynklig och avskyvärd.

Det finns inget heroiskt att sätta sig i en tung lastbil och köra över vanliga människor på en gata.

Under fredagen var det Drottninggatan i Stockholm som drabbades.

Tidigare har vi sett liknande fruktansvärda händelser när tunga fordon använts som dödliga vapen mot oskyldiga i Nice 2016, på en julmarknad i Berlin och i London tidigare i år.

De senaste åren har Europa även upplevt besinningslösa terrorattacker i Paris och Bryssel.

I samtliga fall handlar det om brutala övergrepp på vardagligt människoliv – vanligt folk som går på restaurang, shoppar eller är på väg till eller från jobbet.

Det är vansinnesdåd som befinner sig fjärran från idéerna om demokrati, öppenhet och humanitet.

Det handlar om grupper och individer – vidriga mördare! – som har noll respekt för andra människors liv och sätt att leva.

Därmed måste även svaret från det demokratiska samhället vara glasklart och stenhårt.

Det går aldrig att behandla grupper och människor som odlar hat och våldsideologier med silkesvantar. Det demokratiska samhället måste alltid kunna försvara sig.

Vi får dock aldrig acceptera den konfliktlinje som terroristerna försöker tvinga på oss. Det handlar inte om ett krig mellan muslimer och den kristna världen.

”I stället bör en helt annan konfliktlinje upprättas”, som religionshistorikern Eli Göndör skrev i Svenska Dagbladet 19 november 2015, direkt efter terrordådet i Paris.

Göndör framhöll att rågången bör dras mellan de som är för det fria öppna sekulära demokratiska samhället och de som är emot. Detta oberoende av etnisk eller religiös tillhörighet.

Konflikten står istället mellan dem som försvarar ett fritt, öppet, mångfacetterat och demokratiskt samhälle och de som vill ha ett envälde i någon form.

Att kräva tuffare insatser mot de våldsbejakande krafterna och extrema rörelserna har därför inget att göra med gärningspersonernas religion eller etnicitet.

Måltavlan för fanatikerna och terroristerna är alltid densamma – det öppna och mänskliga samhället. Oavsett politiska och religiösa förtecken är de alla samma andas barn och representanter för samma förakt för demokrati och allmänmänskliga värden. Det är också dessa värden som måste försvaras.

Under de senaste åren har regering och riksdag tagit flera initiativ för att förebygga, förhindra och försvåra för terrorism.

Regeringen har levererat en lag om terrorkrigsresor, straffskärpning kring handgranater, skärpt upp reglerna för svenska pass, drivit på EU om biometrikontroll vid yttre gräns och aviserat en total översyn av den svenska terrorlagstiftningen.

Det har aviserats förslag om hemlig dataavläsning, tagits initiativ för att stoppa finansieringen av terrorism och skrivits ett avtal med USA om utbyte av fingeravtryck.

I budgeten för 2016 fanns dessutom ett nytillskott på 225 miljoner kronor till Säpo för att hantera det stora antal personer som återvänt till Sverige från terrorstrider.

Nu gäller det att intensifiera det arbetet ytterligare. Vi måste försvara vårt sätt att leva.

Polisen, säkerhetspolisen, FRA, MUST och andra myndigheter måste få de resurser som behövs. Lagändringar måste snabbehandlas.

Ingen får tvivla på att det svenska samhället gör allt vad som krävs för att förhindra och motarbeta terrorismen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olov Abrahamsson