Tågurspårningen: Så går Trafikverket vidare

Tågtrafiken norr om Gällivare står fortfarande still efter att ett norskt fisktåg spårade ur. "Det blir långvarigt men det finns ingen prognos på hur lång tid det kommer ta", säger Lennart Helsing på Trafikverket.

6 februari 2019 18:29

Det var vid 05:30-tiden på onsdagen som ett godståg spårade ur längs den så kallade malmbanan. Någonstans i närheten av en väg mellan Lina älv och Håmojokk strax norr om Gällivare ska de sex sista vagnarna ha "klättrat" över spåret och vält. Trafikverket tvingades då att stoppa all tågtrafik norr om Gällivare.

– Det här är ju en ovanligt besvärlig urspårning i och med att den sker mitt ute på ett enkelspår där du har en hel del resande trafik, säger Lennart Helsing från Trafikverkets pressjour.

Enligt Lennart Helsing var godståget var lastat med fisk på väg från Norge.

– Det ligger en massa lax där nu så är man i närheten är det bara att hämta.

De kraftiga skadorna på både kontaktledningar och järnvägsanläggningen samt det kalla vädret gör att arbetet med bärgning drar ut på tiden. Nu väntar ett omfattande arbete för Trafikverket som tagit hjälp av flertalet entrepenörer och bärgningsföretag för att slutligen kunna få undan tåget från spåret.

Ingen person har blivit skadad men Lennart Helsing säger att det är farligt att vistas på platsen och att det är förbjudet att beträda spåret.

– Det är en nedriven kontaktledning, där är säkert strömmen bruten, men det finns en massa annan ström på järnvägsanläggningen som hjälpström, kraftkablar och signalsystem.

Det är ingen extremt ovanlig händelse att godståg spårar ur, enligt Helsing.

– Oftast är det växling i låg hastighet inne på bangården men nu tror jag inte att är så i det här fallet.

I nuläget kan han inte svara på vad som orsakat den här urspårningen.

– Det finns allt ifrån själva spåranläggningen till tåget till väder, säger han men vill inte spekulera mer.

Han känner inte till att sträckan ska vara mer drabbad än någon annan men påpekar att malmbanan är viktig med tanke på den mängd godståg och persontåg som kör där.

– Det är väldigt sårbart med en sådan här sträcka som är svår att ersättas när allt annat drabbas.

Vad det gäller transporterna från Malmberget påverkas de inte, enligt LKAB.

– De går mellan Malmberget och Luleå och Kiruna och Narvik. Däremot kan det påverka transporten av tillsatsmedel som används vid förädlingen av pellets, men det har vi lager på som ska klara ett långt stopp, säger Per Juntti, kommuikatör vid LKAB.

Först på fredag kommer Trafikverket tillsammans med andra aktörer kunna lämna ett nytt besked om när tågen kan börja rulla igen.

– Vi beklagar alla tågresenärer som blivit drabbade och redan beställt resor. De kanske har bokat sina resor för jättelänge sen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!