Ta ställning för välfärden vi byggt upp

10 mars 2020 06:00

I dag har 650 000 svenskar tecknat privat sjukvårdsförsäkring och har företräde i vårdkön. Många gånger får man höra att det är bra och avlastar den offentliga vården. Men är det verkligen så?

Ett avtal tecknas där det offentliga står för lokaler, löner och material men de privata tillåts driva verksamhet utöver det offentliga. Försäkringsbolagen betalar mer för sina patienter än vad regionerna gör för att skapa förtur för sina kunder. De kräver mer vård och tester för att deras kunder ska uppleva att deras försäkringar är bäst på marknaden, men kan det verkligen ses som man avlastar det offentliga då? För att inte tala om att en privat aktör ska göra vinster på den vård som man säljer för att säkerställa en aktieutdelning istället för att pengarna ska gå tillbaka in i verksamheten.

Där står människan som väntar på operation genom den offentliga kön med en garanti på att få en plats inom 180 dagar men som inte har möjlighet att teckna en privat försäkring, och ser människor tränga sig före i kön för att de har starkare köpkraft och som får operation inom 20 dagar.

Är det nu vi ger upp den svenska modellen och gör om paragraf två i Hälso- och sjukvårdslagen: ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Med tillägget - om du har ”cash up-front” kan du smita före.

Vissa kommunala bolag som gör stora vinster investerar i personalen och köper en sjukvårdsförsäkring för att de snabbt ska komma tillbaka till jobbet. Där har man gjort skillnad på en kommunalanställd till en annan. Har du tur att vara anställd vid ett bolag som gör större vinst i din kommun så kommer du också få bättre och snabbare vård. Då säger man också att dessa människor är viktigare än andra och vi är inte mer värda än vår köpkraft.

För varje gång man tar detta beslut i en kommunal bolagsstyrelse närmar vi oss ”point of no return”. Den privata välfärdsindustrin stöper om systemet och blir svår att stoppa när allt fler aktörer dras med i utvecklingen. Vi är ett land som kan skapa vård på lika villkor men som väljer att förstöra den svenska välfärdsmodellen för de privata vinsternas skull.

Stora protester av tusentals människor mot nedskärningar i vården hör man. Men när allt fler har privata försäkringar behöver de inte bry sig om debatten längre; de har redan förtur till privat och offentligt finansierade kliniker.

Viktiga grupper som annars skulle ha stått upp för den allmänna vården försvinner, och skatteviljan för det offentliga kommer att drastiskt sjunka. Politiker som vill minska det offentliga kommer vinna mark och de som står utan köpkraft kommer att känna av det hårdast.

Ta ställning för välfärden vi lyckats bygga upp. Såklart står vi inför utmaningar i vården som behöver rättas till. Men att tömma kistan på pengar och dela ut till rika bolag kan inte vara svaret på problemen i vården.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!