Sedan måndagen den 22 juli råder eldningsförbud på flera håll i Norrbottens län. I korta drag innebär det att det är förbjudet att elda och grilla ute i skogen.

Men Sveaskog är bekymrade över det faktum att förbudet inte efterföljs. Vid flera tillfällen har människor eldat i skogen, förbudet till trots.

– Det är fruktansvärt torrt nu då det inte regnat på länge, och det behövs inte mycket för att det ska börja brinna, säger Karl Tiger, skogsvårdsledare för södra delen av Norrbotten.

Artikelbild

| "Det kan bli väldigt allvarliga konsekvenser för skogen och människorna", säger Karl Tiger. (arkivbild)

– Det kan vara förödande.

Skyltar har satts upp där information om eldningsförbudet går att läsa på flera språk. Men skogen är stor och det finns många vägar att ta när man färdas i naturen, menar Karl Tiger.

– Naturen är underbar och då vill man nyttja den, men det gäller att man respekterar eldningsförbudet, säger han.

Hur ser ni på att förbudet inte respekteras?

– Det är beklagligt, och det är svårt att nå ut till alla människor.

Karl Tiger ger tips på vad privatpersoner kan tänka på om man stöter på någon som eldar ute i skogen.

– Man kan förmedla på ett konstruktivt sätt att det är olagligt, att det kan bli väldigt allvarliga konsekvenser för skogen och människorna om en större skogsbrand inträffar.

Skulle man som privatperson stöta på en plats där någon har eldat kan man försöka kväva elden. Finns det en risk för att en större brand kan bryta ut är det viktigt att kontakta räddningstjänsten.