Ström och bakterier ska ta bort förorening

Föroreningen under den gamla kemtvätten har spridit sig under grannfastigheten på Ringvägen. Sveriges Geologiska undersökning, SGU, kommer därför att göra en förstudie med ström och bakterier för att bryta ned föroreningen.

14 november 2018 15:20

Statliga FFV, drev en kemtvätt mellan 1948 och 1978 i Boden. Idag finns postterminalen och återvinningen i fastigheten Pilen 6. Tidigare undersökningar har visat att marken är förorenad av det klorerade lösningsmedlet perkloretylen, PCE och dess nedbrytningsprodukter. Sveriges geologiska undersökning, SGU, ansvarar för och betalar saneringen. Idag vet man också föroreningens utbredning till yta och djup.

– Vi har tillsatt mikroorganismer för att bryta ned föroreningar under återvinningens hus där kemtvätten fanns. Däremot kommer vi i dag inte åt det som finns under grunden. Den slutliga saneringen kan först genomföras när vi fått besked av kommunen när rivningen av fastigheten kan ske, säger Erik Bergstedt, SGU.

Projektet har skett etappvis. Förra vintern tog man bort kemtvättens gamla processledning som pluggades igen i båda ändarna och avlägsnades. Dessutom grävde man bort marken kring ledningen. Nästa år ska SGU genomföra en speciell pilotstudie i kvarteret Pilen 5 eller vid det närmaste grannhuset på Ringvägen 25 som ägs av bostadsrättsföreningen Bandyvallen dit föroreningen spridit sig. Försöket förväntas pågå april- september och det ska skickas in en anmälan till miljökontoret.

– Vi börjar med en provyta vid fastighetsmarken och tillsätter något som sätter i gång processer, säger Erik Bergstedt.

Efterbehandlingsmetoden innebär att man med elektrisk ström ska driva bakterier att bryta ned föroreningar.

– Vi installerar elektroder som driver en svag ström genom det förorenade området vid sidan av huset. Sedan har man brunnar som man tillsätter näringsämnen och bakterier. Eftersom vi lagt en ström genom det förorenade jordområdet så kommer de här ämnena att vandra längs magnetfältet eller strömmen som det blir. Det är inget dramatiskt utan strömmen får hjälpa till att fördela ut näringsämnena som tränger in i den förorenade jorden, säger Erik Bergstedt.

De bakterier som används är samma typ som redan finns i marken.

– Den här förstudien är ett försök i liten skala för att se om det fungerar. Föroreningen finns redan under en stor del av bostadshuset. Om studien visar sig ge ett bra resultat så kan vi använda samma metod men med full skala under huset, säger Bergstedt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler