Strid om busslinje till högsta nivå

Ompröva beslutet att lägga ned linje 36. Det kravet riktar Jokkmokks kommun i en skrivelse till Länstrafiken – som nu skickar ärendet till Region Norrbotten.

16 maj 2019 07:43

I skrivelsen lyfter kommunen fram betydelsen av linjen mellan Piteå och Jokkmokk, som bland annat passerar expansiva skidorten Kåbdalis. Kommunen ifrågasätter också det underlag som Länstrafiken använts sig av i beslutet att lägga ned linjen efter att nuvarande upphandling går ut 2020.

– Vår bild är att beslutsunderlaget inte är korrekt. Vi har bland annat indikationer på att passagerare med Jokkmokks ungdomskort inte finns med i statistiken, säger kommunalrådet Robert Bernhardsson (S).

Läs mer: Länstrafiken lägger ned tre linjer

Kommunen framhåller att gränsen för att ifrågasätta en linje är 20 procent täckningsgrad och att linje 36 har 21,3 procent.

– Länstrafiken bör tänka på klimatnyttan. Bor man i Jokkmokk så är det inte så enkelt att välja kollektivtrafik. Det blir kontraproduktivt att lägga ned den här linjen, som dessutom är en livsnerv för Kåbdalis och fler byar, säger Miljöpartiets gruppledare Henrik Blind.

Vid Kollektivtrafikmyndighetens arbetsutskotts möte på tisdagen behandlades skrivelsen. Beslutet blev att skicka den till ledningen för Region Norrbotten.

– Det är de som finansierar verksamheten och de som beslutat att linjen inte ska trafikeras i framtiden. Vi tar inget beslut i frågan, säger Helena Persson, trafikchef vid Länstrafiken.

Vad säger ni om uppgifterna att statistiken inte stämmer?

– Vi har talat med entreprenören och de säger att det är få resande efter linjen. Vi ser också att det finns resor registrerade med Jokkmokkskortet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström