Stort underskott för fastighetsförvaltningen

Ett underskott på 5,4 miljoner kronor. Så ser prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Kalix kommun, för år 2019 ut.

7 augusti 2019 21:00

Underskotten finns, enligt beskrivningen i samhällsbyggnadsnämnden, till största delen inom fastighetsförvalningen där underskottet väntas bli 4,5 miljoner kronor varav kost- och lokalvård väntas stå för 3,5 miljoner kronor och årets kostnad för takskottningen bedöms uppgå till mellan en och en och en halv miljon kronor.

Underskott finns även för reparationskostnader gatubelysning, inom VA samt räddningstjänsten.

Bakom underskottet inom kost- och lokalvård finns, enligt beskrivningen, ej kompenserade underskott bestående av personalkostnader, sliten utrustning i kök och lokalvård som medför stora kostnader för reparationer, underhåll och nyanskaffning, ökade livsmedelskostnader efter livsmedelsupphandling år 2018 med högre ställda krav samt omvärldsfaktorer som påverkar livsmedelspriserna.

Bland åtgärderna för att nå budget i balans finns minimerat deltagande i konferenser och utbildningar, restriktivitet med inköp, höjda avgifter för parkeringsplatser och höjda priser i café Pausen samt restriktivitet vid tillsättande av vikarier och vakanta tjänster.

Stig Carlsson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, säger så här om läget:

– Vi måste hålla igen på smått som stort men det får inte gå ut över säkerheten. Plogning av vägar måste fungera och människor måste få mat. Vi får hela tiden ta upp, inom kommunen, att vi måste få täckning för exempelvis de högre ställda kraven på maten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson