Stora vinster med nya tider

10 juni 2019 06:00

I början av nittiotalet fick Toyota i Mölndal problem med långa väntetider till sin verkstad – fem veckor istället för en. Att bygga ut verkstaden var för dyrt, istället införde man tvåskift á sex timmar med bibehållen lön. Befintliga lokaler nyttjades med piggare personal. Och sjukskrivningarna minskade, personalen mådde bättre, kunderna fick snabbare service samtidigt som lönsamheten bibehölls och investeringskostnader kunde hållas nere. Försöksverksamheten permanentades.

Tjugo år senare står Ortopedoperation på Mölndals lasarett, som så många andra inom vården, inför liknande problem. De har långa köer, sjukskrivningar och svårigheter att rekrytera personal. På prov införs sex timmars arbetsdag och tvåskift för sjuksköterskor och undersköterskor. Verksamhetens kostnader ökar med 10-15 miljoner kr/år. Ändå permanentas försöket på grund av allt positivt det ger: nöjd personal, fler operationer, fullt nyttjande av fasta investeringar som instrument och operationssalar, fokus på verksamhetsutveckling och bra medicinska resultat. Vad det kostat om kliniken återgått till den tidigare arbetsorganisationen, med uppsägningar och sjukskrivningar, rekryteringsarbete och nyanställningar, kan en bara spekulera i.

Norrbotten 2019. En vidareutbildning till operationssjuksköterska startar till hösten vid Luleå Tekniska Universitet. En yrkesgrupp som det råder stor brist på, här som i övriga landet. ”Intresset för utbildningen är stort. Alla platser på programmet och ytterligare några extraplatser är fyllda. 21 av de 24 som blivit antagna kommer dessutom från Norrbotten.” framgår det i NSD den 18 april. Låt oss, med erfarenhet från bland annat Toyota och ortopedoperation i Mölndal göra allt vi kan för att behålla de nyexaminerade operationssjuksköterskorna i länet. Se till att den satsning på utbildning som görs av sjuksköterskor och universitet varken rinner ut i landet eller sanden. Se till att det yrkesliv de ska verka inom inte pressar för hårt.

Låt oss förstå att dagens intensiva arbetsliv blir roligare, lärorikare och effektivare om vi ges mer egen tid mellan arbetspassen. Längre tid till återhämtning, det vi vet är en viktig faktor för att orka med. Fyrtio timmars arbetsvecka är ingen naturlag. Den passade bättre förr, när de flestas arbetstid rymde fler pauser och långsammare tempo, högre förutsägbarhet och lägre förändringstakt.

Låt Norrbotten bli den region som visar att hon fattat och förstår och är modig nog agera utifrån denna kunskap och ser till att sex timmars arbetsdag med bibehållen lön blir det normala inom HELA regionens verksamhet. Det ger vinst för alla när en lyfter blicken och vi lovar, andra kommer att kopiera.

Det är vår tur nu. Låt oss placera Norrbotten på kartan som regionen där en orkar jobba till pensionering!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristina Nilsson, Linda Jonsson Vänsterpartiets regiongrupp