Stigma bland äldre kring bostadstillägg

Drygt 100 000 pensionärer skulle kunna ha rätt till bostadstillägg men söker inte. " Många äldre ser det som ett bidrag, man vill inte vara någon till last.", säger Liselott Keinprecht, verksamhetschef för bostadstillägg vid Pensionsmyndigheten .

14 augusti 2019 06:30

Mörkertalet för de pensionärer i Sverige som inte söker bostadstillägg är stort. Enligt en undersökning från SCB som är beställd av Pensionsmyndigheten rör det sig om drygt 100 000 pensionärer som skulle kunna ha rätt till bostadstillägget men som inte söker det.

– Det är svårt att säga varför de inte söker, men det kan bero på att man tror att det är krångligt eller att många inte vet att de har rätt till det, säger Liselott Keinprecht.

Genom bostadstillägget kan pensionärerna som har en låg pension få ett skattefritt tillägg som kan hjälpa att betala bostadskostnaderna. Under 2018 var det 27 000 pensionärer som sökte tillägget, men Pensionsmyndigheten vill att fler ska ta chansen att söka.

– Vi har varit ute och träffat pensionärsorganisationer på deras distriktsträffar i landet för att få deltagarnas hjälp med att sedan föra vidare informationen till medlemmarna i föreningarna.

Antal sökande har ökat de senaste åren, men mörkertalet kvarstår.

– Många äldre ser det som ett bidrag, man vill inte vara någon till last. Men det här är en rättighet och en del av grundskyddet, det är inget man behöver vara tacksam över.

Sten Fors som är ordförande för Pensionärernas riksorganisation (PRO) Norrbotten känner igen snacket.

– Många äldre har klarat sig själv hela livet, då kan det upplevas som lite pinsamt att ansöka om bidrag. Men det är struntprat, de som har rätt till tillägget ska ansöka om det.

En del kan även tro sig vara diskvalificerade för att söka tillägget.

– Det är många som säger att de har sommarstuga eller lite pengar på banken. Men det behöver inte betyda att man inte har rätt till bostadstillägg.

Det högsta bostadstillägget en pensionär kan få är 5 560 kronor, det kan hjälpa många säger Sten Fors.

– En etta på ett nytt serviceboende kan kosta runt 8 000 kronor i månaden.

Pensionsmyndigheten har arbetat för att göra ansökningarna enklare. Nu kan man även ta hjälp av anhöriga för att söka tillägget via nätet.

– Om man upplever att det är krångligt kan man ta hjälp av en anhörig eller ringa vår kundtjänst så hjälper vi till, säger Liselott Keinprecht.

Vilka ska söka bostadstillägget

– Om man har lägre inkomst än 15 000 kronor netto ska man kolla med vår kundtjänst eller göra en preliminärberäkning på pensionsmyndighetens hemsida om man kan få bostadstillägget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jesper Nilsson