Starka reaktioner på Selbergs utspel

Nu gör gruvfacket och oppositionen i Kiruna gemensam sak och ryter ifrån. Kommunalrådet Gunnar Selbergs senaste utspel får dem att se rött. "Han förstår inte hur allvarligt det här är", säger Conny Wälitalo, Gruvtolvan.

13 maj 2019 19:23

Förra veckan hade kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde. På dagordningen fanns LKAB:s ansökan om planbesked för området Gruvstadspark 3. Ett område som omfattar centrala Kiruna. Kommunen måste ta beslut som gör att området kan nyttjas av LKAB, för att garantera fortsatt gruvdrift i staden.

Men arbetsutskottet ställde sig på tvären. Man valde att föreslå kommunstyrelsen att LKAB:s ansökan ska avslås. Man ställer dessutom ett ultimatum riktat mot LKAB. En centrumnära järnvägsstation och sjukhus ska finansieras. Först då släpper man marken. Initiativet var kommunledningens med kommunalrådet Gunnar Selberg i spetsen.

– Det här är mycket allvarligt och det är olyckligt att situationen upprepar sig från ifjol då ett annat markområde var aktuellt. Den processen är ännu inte helt klar, säger socialdemokraternas gruppledare i Kiruna, Mats Taaveniku.

Tillsammans med de fyra politiska partier som är i opposition i Kiruna, agerar nu gruvfacket för att försöka förmå Gunnar Selberg och kommunledningen att "ta sitt förnuft till fånga".

– Vi börjar bli oroliga för våra jobb. Och börjar vi vara oroliga, hur ska det inte vara ute i samhället med alla entreprenörer. Får vi inte detaljplan 3, så är det bara att packa ihop. Då kan vi inte bryta många år till, säger Anders Elenius, Gruvtolvans ordförande i Kiruna.

– För ett år sedan satt vi och pratade allvarligt med vår vd om varselförhandlingar på cirka hundra personer. Alla hotelser påverkar starkt. Man måste ha en stabil kommunledning, säger Gruvtolvans underjordsordförande, Conny Wälitalo.

För mindre än ett år sedan skrev Kiruna kommun på ett samarbetsavtal med LKAB. Ett avtal där parterna förbinder sig att fullgöra sina delar kring planprocesserna i kommunen. Trots det avtalet så är situationen än en gång oklar kring kommunens släpp av mark.

– Han förstår inte vilket gisslandrama han försätter oss allihopa i. Papprena finns och är påskrivna. Man inte hålla på på det här sättet något mer, säger Conny Wälitalo.

– Jag håller med. I de här situationerna så använder man våra medlemmar som några slagpåsar konstant, för att få fram sin vilja. Det är inte korrekt, säger Per Eriksson, Gruvtolvans ovanjordsordförande.

Christine Brännvall, Fi, tolkar agerandet från Gunnar Selberg som en demonstration.

– Man kör på i samma stil som när man var i opposition. Men det är ett helt annat ansvar att sitta i kommunledningen och man kan inte bara riva upp avtal som är gjorda. De slutar ju inte att gälla för att man bytt kommunledning, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Dahlgren