Ställ upp för Pajala!

31 maj 2017 05:00

Det går inte en dag utan att näringsminister Mikael Damberg (S) talar med entusiasm om regeringens nyindustrialiseringsstrategi och vikten av rejäla satsningar på forskning, utveckling och innovationer.

”Vi vill se fler testbäddar i Sverige där man testar ny teknik. Oavsett om det är fordonsindustrin som vill testa uppkopplade bilar eller om det är test av 5G-teknik i gruvor”, förklarar Damberg i intervju efter intervju, anförande efter anförande.

I samband med förra veckans besök i Göteborg passade Damberg även på att presentera en förstudie för ett nationellt testcenter för elfordon, där bland annat Volvo och Scania ska ingå.

Stat, akademi och företag ska samverka för att utveckla nya produkter och stärka Sveriges ställning som industrination – en helt riktig strategi inför framtiden.

Nu erbjuds Damberg och regeringen även en gyllene möjlighet att utveckla en liknande testbädd vid Kaunisvaaragruvan i Pajala.

Vid en pressträff i Pajala under tisdagskvällen presenterade Pär Weihed, Luleå Tekniska Universitet, konsulten Per-Erik Lindvall samt Erik Mella, näringslivsstrateg i Pajala, en förstudie för att skapa ”Arctic Test AB” – en testbädd i arktisk miljö med fokus på mineraler, hållbart samhällsbyggande och innovationer på miljöområdet.

I en väl genomarbetad rapport pekas på de redan existerande anläggningarna och den befintliga strukturen i Kaunisvaara med omnejd.

Inom det delvis inhägnade området finns två dagbrott, en stor industrihall med vatten, el och avlopp lämplig för ett pilotverk för mineralanriktning, stora verkstäder och – icke minst – tillgång till deponi för anrikningsavfall.

I Pajala finns dessutom god offentlig och privat service, liksom tillgång till en flygplats och möjligheter att snabbt nå ut i stora vida världen.

Vidare ligger Pajala i en mineralrik region, där det finns stort kunnande om gruvdrift liksom goda förutsättningar att dra igång nya gruvor.

Satsningen på en testbädd i Pajala förutsätter dock – precis som när det gäller testbädden för elfordon i Göteborg – ett samspel mellan forskning, samhälle och företag.

I ett brev till regeringen påpekar kommunledningen i Pajala att det behövs en statlig finansiering med 20 miljoner kronor per år under fem år för att etablera en bärkraftig testbädd, det vill säga totalt 100 miljoner kronor.

Det är inget stort belopp jämfört med vad regeringen satsat på liknande utvecklingsprojekt i andra delar av landet.

Till exempel är det jämförbart med satsningen som Damberg och regeringen gjorde på Gotland 2016 för att utveckla nya verksamheter och kompensera förlusten av jobb inom kalkindustrin. Då gick regeringen in med just exakt 100 miljoner kronor.

Därför finns det inga rimliga skäl för Damberg eller forskningsminister Helene Hellmark Knutsson att tveka.

Testbädden i Pajala förtjänar regeringens stöd och uppbackning. Den är en framtids- och tillväxtinvestering som ligger helt i linje med regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!