Smått och gott inför kongressen

7 april 2017 05:00

Några kongressfakta.

Motioner: 1985 med 4537 att-satser

Antal ombud: 350

Antal kvinnor: 191 (55 procent)

Antal män: 159 (45 procent)

Medelålder: 45 år

Yngsta ombudet: Anna Franzén, Jönköpings län, 18 år

Äldsta ombudet: Sven Britton, Stockholm, 76 år

* * *

Stefan Löfven sitter säker i sadeln och kommer att bli omvald som partiordförande. Men det blir en del andra förändringar partiets mäktiga VU (verkställande utskott).

Det föreslås nyval av partisekreteraren Lena Rådström Baastad, finansminister Magdalena Andersson och SKL:s ordförande Lena Micko som ordinarie ledamöter i VU.

Som nya VU-suppleanter föreslås kommunalrådet Bodil Hansson, infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och Susanna Gideonsson, ordförande i Handels.

* * *

Två personer i valberedningens förslag till VU-suppleanter har under en period bott och verkat i Norrbotten.

Försvarsminister Peter Hultqvist var politisk redaktör på NSD 1983-85 och bosatt på Björkskatan i Luleå under samma period.

Susanna Gideonsson har ett långt förflutet som ombudsman för Handels avdelning 28 i Luleå. Sedan 2014 bor hon emellertid i Umeå.

* * *

I valberedningens förslag till ny partistyrelse ingår två norrbottningar.

Valberedningen föreslår omval av riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli som ordinarie ledamot och nyval av regionrådet Maria Stenberg som suppleant.

* * *

Även kommunalrådet Niklas Nordström, Luleå, förväntas få ett tungt och ärofyllt uppdrag under kongressen,

Han föreslås ingå i programkommissionen som ska se över innehållet i Socialdemokraternas partiprogram.

* * *

SSU-basen Philip Boström har plockat fram blåslampan inför kongressen.

Bland annat kräver han en starkare S-politik för att bryta segregationen i skolan.

”Dagens marknadsbaserade skolval bidrar till skolsegregationen och sorterar i praktiken bort elever med sämre förutsättningar. För att minska segregationen behöver urvalssystemet i skolvalet förändras”, argumenterar Botström i en debattartikel i Dagens Arena.

* * *

Även Kommunals ordförande Tobias Baudin hör till dem som har krav och förväntningar på de 350 kongressombuden i Göteborg.

Bland annat driver han frågan om kommunanställdas rätt till arbetskläder.

”Faktum är att män inom många yrken kan komma till jobbet i kalsonger och bli fullt påklädda av arbetsgivaren. Samtidigt som anställda inom kvinnodominerade branscher som vård, äldreomsorg och barnomsorg betalar ur egen ficka för kläder som lagen kräver att de har på jobbet. Jag menar att det inte är någon slump. Det är en strukturell orättvisa”, skriver Baudin i ett inlägg på Kommunals webbplats.

* * *

Temat för årets S-kongress är ”Trygghet i en ny tid”.

Det känns som en bra paroll.

1968 gick Tage Erlander till val med budskapet "Trygghet i en föränderlig värld". Då fick S 50,1 procent av rösterna!

* * *

Jag har inte räknat alla partikongresser som jag följt. Men första gången jag var på en S-kongress var 1984.

I Folkets Hus i Stockholm talade Olof Palme om att vår solidaritet med människor inte får låta sig begränsas av politiska system.

”En brinnande by är en brinnande by, oavsett om den terrorbombas i El Salvador eller i Afghanistan”, sa han.

Det var en markering om att Sverige inte skulle humma oavsett var i världen det skedde övergrepp eller vem som gjorde det.

Det har gått mer än 30 år sedan Palmes tal. Men jag tycker att hans ord fortfarande duger som riktmärke för utrikespolitiken.

Sverige ska inte gå i någon stormakts ledband, utan vara en självständig röst för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

Det bör även årets socialdemokratiska partikongress markera när den fattar sina beslut om framtidens utrikes- och säkerhetspolitik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!