Släpp in förbund i skolan

10 maj 2019 06:00

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Valrörelsen är i full gång och för flera unga väljare känns valet svårt, då de saknar tillräckliga kunskaper för ställningstagande. Flera av de unga väljarna har aldrig varit i kontakt med politiska partier eller fått möjlighet att delta i politiska samtal. Här behövs en förändring! Skolorna borde värna om den svenska demokratin och vara med och utveckla ett samhälle där avståndet mellan elever och politiska makthavare minskar och inte tvärtom. Rektorer på skolor borde ta ansvar och aktivt bjuda in ungdomsförbund och uppmuntra till politiska diskussioner. Men, här i Norrbottens län blir vi som ungdomsförbund inte alltför sällan nekade att komma till skolor med motiveringar som ”Vi tar inte emot politiska partier”, ”Släpper vi in ett parti måste vi släppa in alla” eller ”Skolan ska vara en frizon, ni får nå ut till ungdomar på annat sätt”.

Vi anser att skolorna ska uppmuntra till samhällsengagemang, speciellt när det finns en tydlig trend där ungdomar visar allt mindre intresse för politiska partier. Det är så viktigt att unga känner till hur samhället och demokratin fungerar och vad de olika partierna bedriver för politik. Detta för att kunna skapa sig en egen uppfattning, få en inblick och fundera över vad de själva vill och kan förändra i samhället.

Från och med den 1 januari 2018 började nya bestämmelser i skollagen gälla beträffande politisk information i skolorna. Nu finns det tydligt beskrivet hur skolor och rektorer ska agera kring ungdomsförbund och politiska partier. Genom förändringen i skollagen kan rektorer göra ett objektivt urval för vilka partier som bjuds in. De objektiva kriterierna kan exempelvis vara att bjuda in alla partier och ungdomsförbund som finns representerade i regionfullmäktige, kommunfullmäktige, riksdag och europaparlamentet. Lagen säger inte att skolor och rektor måste släppa in politiska partier, men lagen är en garanti för objektiv behandling som möjliggör en gränsdragning för vilka partier som får bjudas in. Med den nya lagen i ryggen kan skolorna tryggt släppa in ungdomsförbund som uppfyller de objektiva kriterierna.

Vår förhoppning är att länets rektorer ska se en vinst i att ungdomsförbund besöker länets skolor, så att de underlättar och bjuder in istället för att motverka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Julia Järnberg, ansvarig för Moderat Skolungdom i Norrbottens län Linus Häggström, distriktsordförande för Moderata ­Ungdomsförbundet i Norrbottens län