Skördetid för Lööf

1 februari 2019 05:00

Under fredagen inleder Centerpartiet sina kommundagar i Folkets Hus i Umeå. Det är ett gäng med gott självförtroende som strålar samman.

I riksdagsvalet 2018 fick partiet 8,6 procent, vilket är partiets bästa resultat på 30 år.

På lokal nivå är framgången ännu tydligare. C ingår numera i styret av 70 procent av landets kommuner, vilket faktiskt är flest av alla partier.

Annie Lööfs parti tycks inte heller ha tagit skada av de senaste månadernas turbulens i regeringsfrågan och samarbetsdiskussionerna med S, MP och L.

Enligt Svensk Väljaropinion/Ekot ligger C för närvarande på 7,5 procent. Det är visserligen en procentenhet under valresultatet men fortfarande en god siffra med centermått mätt.

I uppgörelsen med S, MP och L har Lööf även fått genomslag för ett antal ”liberala reformer”, som hon säger.

Det talas mycket om turordningsreglerna i LAS och fri hyressättning i nyproduktionen. Men de största framstegen finns faktiskt i landsbygds- och regionalpolitiken. Det är rena skördetiden för C.

Överenskommelsen mellan S, L, MP och C innehåller ett rejält och genomarbetat avsnitt under rubriken ”Hela landet ska växa”.

Det handlar om bland annat utbyggnad av den digitala infrastrukturen i hela landet. Målet är att 95 procent av hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund redan år 2020.

Vidare utlovas fler statliga servicekontor runtom i Sverige, lättnader i strandskyddet, insatser för att främja skogsbruket, ett kraftfullt bondepaket och en massa annat för att stärka de gröna näringarna.

Glädjande är också de klara beskeden om Norrbotniabanan.

”Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet intensifieras”, understryker C, L, MP och S.

Alla dessa skarpa förslag i landsbygds- och regionalpolitiken spelade sannolikt en avgörande roll när överenskommelsen skulle förankras i Centerpartiets förtroenderåd.

Lööf och partiledningen kunde peka på ett antal åtgärder som har stor betydelse för lands- och glesbygdslänen. Sådant är inte oväsentligt för ett parti som talar om vikten och värdet av livskraft i hela landet.

Sannolikt är det även en underskattad förklaring till sprickorna i den gamla borgerliga alliansen.

Regional- och landsbygdspolitiken är en blind fläck hos Moderaterna. Omlokalisering av statlig verksamhet från Stockholm till andra delar av landet har beskrivits som ”kompetensurlakning”. Norrbotniabanan har kallats för ”en krigsförklaring mot Stockholm”. Centerpartiet har anklagats för ”socialism” när det drivit kravet om avskrivning på studielånen för den som flyttar till en glesbygdskommun.

Sådant har setts och noterats av många lokalt verksamma centerpartister.

Mot den bakgrunden är det inte konstigt att många i partiet väljer samarbete med Stefan Löfven istället för Ulf Kristersson – i alla fall just nu och i det här parlamentariska läget.

Röstsiffrorna 56-2 i partiets förtroenderåd talar ett väldigt tydligt språk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olov Abrahamsson