Skabb sprids bland skolelever

Skabb sprids just nu på Piteås skolor. Ett kvalster som angriper huden och ger klåda. Elevhälsan, känner till problemet, men manar till lugn. ”Det finns hjälp att få.”

13 september 2017 06:38

Sedan skolorna började om för några veckor sedan har skolsköterskor och annan vårdpersonal noterat att fler elever än vanligt sökt hjälp för klåda till följd av skabb.Skabb är ett spindelliknande kvalsterdjur som tar sig in i huden där de lägger ägg. Angreppet ger ofta upphov till klåda och sprider sig till andra människor genom kroppskontakt.

En bit in på höstterminen brukar skolorna skicka ut information om att huvudlöss florerar i klasserna med uppmaning om luskamning av barnen och behandling med lusmedel. I år har lössen fått sällskap av små spindelliknande kvalster som alltså kallas skabb. En åkomma som i och för sig funnits länge men som få pratar om. Den blommar upp i omgångar på olika skolor, men även på äldreboenden kan den förekomma.

– Skabb anses väl lite mer skämmigt. Det är inget man gärna pratar om men det gäller att behandla ordentligt för om det inte görs blir det en rundgång, säger en skolsköterska som vittnar om en ökning av fallen och att hon fått samma indikationer från kollegor.

Skolsköterskan förklarar att följsamheten (att följa instruktionerna vid behandling) av skabb inte alltid är så bra. Att vissa som drabbas kan behöva upprepa behandlingen för att bli kvitt besvären.

– Om någon i en familj drabbas måste hela familjen behandlas. Kvalstren smittar genom nära kroppskontakt och kan drabba alla, barn som vuxna och precis som huvudlöss har det inget med dålig hygien att göra.

Skolsköterskan förklarar att nattlig klåda är det vanligaste symptomet och säger att vid misstanke om skabb bör man ta en vårdkontakt. Till exempel hos skolsköterskan eller hälsocentralen.

– Allt som kliar är inte ekem. Det kan vara skabb men behandlingen är enkel. Det handlar om att smörja in hela kroppen med salvan Tenutex, som finns receptfritt på apoteket. Salvan luktar ve och fasa men att smörja är nödvändigt, säger hon.

– Det är ingen markant ökning men en viss. Kommer det in någon som beskriver symptom som tyder på skabb så hänvisar vi alltid till vården, säger hon.

– Det är många numera som googlar på sina besvär och sedan inte följer instruktionerna för behandling. Vid skabb är det väldigt viktigt att behandla hela kroppen och att alla som är i den drabbades närhet också behandlas.

I Luleås skolor har man inte noterat någon spridning av skabb, enligt Christina Mitchell, medicinskt ansvarig vid elevhälsan.

– Det är väldigt ovanligt och jag kan inte påminna mig några problem med skabb under mina tio år i skolan. Det krävs i princip att man sover med varandra för att skabben ska spridas vidare, säger Mitchell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ylva Forslund PT