Siffrornas makt över bokstäverna

6 november 2017 04:00

Ord är viktiga. Vi färgsätter världen med våra ord. Med vårt språk kan vi förtrycka, förklara, befria och förändra. Klass- och könskampen utspelas i språket. Men klass- och könsmakt märks också i ögonkast, stresshormoner och förslitningsskador.

Makt impregnerar våra umgängesformer, både i och utanför arbetet. Makt byggs i relationer.

Samtidigt tycks det som att sifforna ofta ges makt över bokstäverna. När målsättningar siffersätts är det som att de plötsligt väger tyngre. Det har vi exempelvis sett i välfärdssektorn, där olika tydligt siffersatta produktions- och produktivitetsmål allt för ofta sätts före likvärdighetsprincipen och målformuleringar om att insatserna ska ges utifrån behov.

Detta är en del av det som brukar gå under benämningen New Public Management (NPM), vars avigsidor civilminister Shekarabi har fått upp ögonen för och försöker göra något åt.

Visst är det viktigt att ständigt utvärdera politiska målsättningar i offentligt finansierade verksamheter.

Samtidigt är det också viktigt att fundera över hur olika målsättningar förhåller sig till varandra, hur samspelet mellan dem ser ut.

Vad händer när endast ett av målen för en verksamhet siffersätts? Vad händer med det i relation till de målsättningar som inte siffersatts? Erfarenheten, inte minst från när NPM tillämpas i välfärdssektorn, visar att i det läget tenderar organisationen att styra i riktning mot att uppnå det enkelt mätbara och siffersatta målet på bekostnad av de andra målen.

Studerar vi sjukförsäkringen blir detta tydligt. Där finns politiskt uttalade mål, om exempelvis vikten av inkomsttrygghet vid arbetsförmågenedsättning och en rättssäker bedömning, som inte siffersatts. Samtidigt har regeringen gett FK ett tydligt siffermål – att pressa ner sjukpenningtalet till 9,0 dagar år 2020.

Tror du det är en tillfällighet att såväl läkare, granskande myndigheter, enskilda försäkrade och fackliga organisationer just nu larmar om att de sjukas ekonomiska trygghet och rättssäkerhet kommer på undantag när Försäkringskassan (FK) försöker uppnå sitt siffermål?

Ord är viktiga. Men det är också siffror. De är bärare av värderingar. Hur vi själva, våra politiker, välfärdssystem och myndigheter fungerar i praktiken beror mycket på hur vi använder orden och sifforna. Vilken vikt och betydelse vi ger dem.

När det gäller regeringens styrning av FK finns uppenbarligen anledning till självkritisk omprövning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!