Setra Rolfs – så ser planen ut

Verksamheten pågår ännu några veckor och sedan ska maskinerna konserveras för att klara vintern. Anders Nordmark, platschef Setra Rolfs och nu också tillförordnad vd och koncernchef vid Setra group, berättar vad som händer.

17 augusti 2019 12:20

En av de första dagarna i juni i år gick den sista timmerstocken genom sågverket på Setra Rolfs.

Då hade omkring 20 anställda hittat nya jobb, ungefär tio anställda slutade i och med semestern och övriga 30 anställda är kvar till sista dagen som är den 1 oktober i år.

Då kommer det att ha gått knappt ett år sedan Setra group den 22 oktober 2018 aviserade nedläggningsplanerna avseende Setra Rolfs.

Anders Nordmark säger att produktionen fortfarande är i gång i hyvleriet, i impregneringsanläggningen, och kommer så att vara ett tag in i september.

Kvarvarande sågade trävaror ska säljas ut, planen är att allt ska vara slut vid årsskiftet.

– Vår plan har varit att försöka sälja anläggningen till någon som vill driva den vidare men allt eftersom tiden går blir chansen för att det ska bli så mindre och mindre. Under hösten går vi ut och försöker sälja maskinerna, säger Anders Nordmark.

Anders Olofsson, tidigare delägare och vd, har velat köpa verksamheten och öppet kritiserat hur frågan hanterats.

Setra group äger området där industrin finns och i nästa steg väntar sanering av området, planer för att sälja marken uppges inte ännu finnas.

– Vi har en grundplan för saneringen, den kommer efter försäljningen av maskinerna eftersom flytt av dem kan innebära mindre spill, säger Anders Nordmark som på frågan vad saneringen beräknas kosta säger att det finns beräkningar för det men att koncernen inte avslöjar den siffran.

Anders Nordmark har tidigare sagt att han har önskat pengar till mer omfattande investeringar vid Setra Rolfs.

Det är pengar som industrin aldrig fick.

Hur går det nu att kombinera rollerna som platschef, vd och koncernchef?

– De frågorna är borta nu. Jag försöker vara på plats i Kalix en dag varje eller varannan vecka och jag har löpande telefonkontakt med arbetsplatsen, säger Anders Nordmark.

Anders Nordmark säger att det finns två sidor i det hela:

– Det handlar dels om att människor fungerar på det personliga planet, dels att de klarar av det här i jobbet vilket är jättejobbigt. Det fungerar för att det är bra folk här helt enkelt, vi producerar och gör vårt jobb.

Anders Nordmark är tillförordnad vd och koncernchef året ut, då tillträder Katarina Levin som närmast kommer från SCA Wood där hon är marknadsdirektör.

– Jag ska arbeta med flödesfrågor, centralt, vid Setra group, säger Anders Nordmark.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson