Sätt barnens bästa främst

6 april 2020 06:00

Vart tredje barn utsätts för någon form av misshandel av sina föräldrar under uppväxten. Många av de här barnen känner nu en stark oro över att bli isolerade med en våldsutövande förälder på grund av coronakrisen. Därför skjuter vi till extra resurser och föreslår åtgärder för att stärka barns rätt till trygghet och skydd.

I början av året hittades den treåriga flickan Lilla hjärtat död hos sina biologiska föräldrar där hon placerats efter att ha levt hela sitt liv i ett familjehem. Vi är många som berördes av Lilla hjärtats öde, där föräldrarnas rätt till sitt barn så tydligt fick gå före barnets rätt till trygghet. Under årens lopp har många barn farit illa när deras rättigheter fått stå tillbaka medan föräldrarnas rätt har värnats. Det är hög tid att börja sätta barns rättigheter främst!

Med Miljöpartiet i regering tillförs 100 miljoner kronor i akuta krispengar till organisationer som hjälper barn i utsatta situationer och kvinnor och barn som utsätts för våld. Under coronakrisen riskerar kvinnor och barns utsatthet att förvärras, därför måste stödet öka. För Miljöpartiet kommer stöd till barn och våldsutsatta alltid att vara prioriterat. Vi vill också stärka barns trygghet och skydd långsiktigt och föreslår därför följande åtgärder:

1. Inför en Lex Lilla hjärtat. Barn ska inte ryckas upp från familjehem där de har sin trygghet och anknytning.

2. Stärk barnperspektivet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Barn ska inte tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder som de är rädda för och far illa av att träffa.

3. Möjliggör för barn att få stöd även när föräldrarna säger nej. Socialtjänsten måste kunna hjälpa barn även om föräldrarna motsätter sig det.

4. Förbättra situationen för barnfamiljer som riskerar hemlöshet på grund av våld. Barn som flytt från en våldsam pappa behöver trygghet, inte osäkra boendeförhållanden.

5. Stärk barnets rätt att få göra sin röst hörd. Barn måste kunna prata med sin socialsekreterare utan att föräldrarna lyssnar, annars finns risk att barn inte vågar berätta att de far illa.

Barns uppväxt går inte i repris. I den krissituation som vi befinner oss i är det särskilt viktigt att skydda barn och se till att barnets bästa kommer i främsta rummet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för barnrättspolitiken (MP) Paulina Koskenniemi, styrelseledamot i Miljöpartiet de gröna i Norrbotten