Sametinget kritiserar rovdjurskontroll

Sju samebyar går till storms mot Länsstyrelsen i Norrbotten. Den senaste rovdjursinventeringen döms ut.

28 november 2017 17:13

– I områden som Länsstyrelsen påstår är tomma områden på järv ser renskötarna dagligen spår av järv under det pågående samlingsarbetet inför renskiljningarna, säger Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd.

Nyligen presenterade Länsstyrelsen årets rovdjursinventering och menar att både järvstammen och lodjursstammen i Norrbotten verkar vara stabil.

Inventeringsrapporten visar på att antalet lodjur i länet är knappt 200. De flesta finns i Tornedalen. Antalet järvar beräknas till cirka 200.

Inventeringen visar på kraftig ökning av järvföryngringar i hela landet med undantag för Norrbotten, där de 36 järvföryngringarna i länet ligger i nivå med tidigare års inventeringar.

Rapporten möts av skarp kritik.

– Många samebyar har hört av sig angående svåra inventeringsförhållanden under järvinventering. Sju samebyar anser att det inte gått att inventera i tillräcklig omfattning. Om väderleken varierar med omväxlande töväder och snöstorm går det inte att finna spår av järvar, även om de finns där, säger Marita Stinnerbom.

Sametingets rennäringsnämnd anser att länsstyrelsen inte lyssnat till renskötarnas kunskaper och vill få till stånd nya samråd för de sju samebyar som fått avslag på sin begäran på skyddsjakt på järv.

– Om det inte inventeras på ett fullgott sätt kan ingen säga hur stor järvstammen verkligen är i Sverige. Inventeringsresultatet ligger inte bara till grund för rovdjursersättningarna, utan också för beslut om skyddsjakter. Det blir ett moment 22 för samebyarna, understryker Marita Stinnerbom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa