Säkra framtidens synpedagoger

23 oktober 2019 06:00

Synskadades Riksförbund från Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samlade till planeringsdagar i Skellefteå den 27-29 september kräver att den nedlagda synpedagogutbildningen återinförs snarast.

Synpedagoger finns och måste finnas på landets samtliga syncentraler, men på grund av hög omsättning och stora pensionsavgångar inom denna yrkesgrupp riskerar blinda och synsvag i alla åldrar gå miste om den basrehabilitering som ska tillgodoses i enlighet med Hälso- och Sjukvårdslagen. Idag finns ingen utbildning av synpedagoger i välfärdsstaten Sverige. Där med hotas vår rehabilitering i grunden med oerhörda konsekvenser som följd.

Det är denna yrkesgrupp som ska motivera, lära, visa och träna människor som helt eller delvis förlorat sin syn så att alla kan klara av sina vardagliga liv och därmed kunna bli självständiga och säkra individer på jämlika villkor som andra.

En bra rehabilitering gör att självständigheten som vi uppnår ger oss styrkan att vara delaktiga i samhället, gör det möjligt för oss att klara utbildning och för att kunna finna, få och behålla ett arbete.

För att uppnå detta måste blinda och synsvaga, av utbildade synpedagoger, även få utbildning och träning i tekniken att kunna orientera och förflytta sig med hjälp av den vita käppen, få utbildning och träning i att på ett effektivt sätt använda och hantera datorer med hjälpmedel, smarta telefoner och plattor samt övriga hjälpmedel som idag finns, och lära sig att använda de digitala tjänster som finns för alla, men som måste utföras på helt annorlunda sätt än för andra som inte är blinda eller synsvaga .

Hur ska vår grupp kunna ta del och använda sig av den nya digitaliseringen om inte väl utbildade synpedagoger finns som kan lära, utbilda och träna?

En god tillgång till utbildade synpedagoger är grunden för en god och bra rehabilitering för blinda och synsvaga. Vårt krav och vår uppmaning är att snarast se till att en synpedagogutbildning återinförs inom universitet eller högskola!

Nu vill vi veta vad Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, har att säga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karolin von Krusenstierna Jämtland Karin Sundbaum Norrbotten Ann Lindmark Västerbotten Kamal Suleimani Västernorrland Synskadades Riksförbund i de fyra nordligaste länen