Så ska tillgängligheten i Kalix förbättras

”Vi får kämpa för att tillgängligheten ska bli bättre.” Orden kommer från Ronnie Nordqvist, ordförande i Funktionsrätt Kalix.

11 september 2019 05:30

På fredag är det Tillgänglighetsdagen i Kalix, Funktionsrätt Kalix står bakom arrangemanget och på programmet finns bland annat information om framtidens teknik och hjälpmedel, test av tillgängligheten i Kalix och diskussion med kommunpolitiker.

– Funktionshindrade människor har naturligtvis rätt att delta i samhällslivet precis som alla andra, säger Ronnie Nordqvist som varit ordförande i Hörselskadades förening i Kalix i tjugo år och i Funktionsrätt Kalix i sammanlagt i tio år.

Funktionsrätt Kalix är en paraplyorganisation för föreningar för funktionshindrade och de är sammanlagt cirka 1 500 medlemmar.

Hur är utvecklingen när det gäller tillgänglighetsfrågor?

– Vi står lite grann och stampar, säger Ronnie Nordqvist som på frågan om hur Kalix står sig i den här frågan jämfört med andra kommuner säger ”det finns både de som är bättre och de som är sämre”.

I Kalix finns ännu platser i centrum där trottoarkanterna är för höga och handikapparkeringarna anses vara för få.

Tillgängligheten till butikerna är i vissa fall bra, i andra fall inte alls bra, och där handlar det om dialog med fastighetsägare.

– Det finns butiker som saknar ramp, kunder som behöver ramp hänvisas in bakvägen. Det är fel, de ska kunna besöka butiken som vem som helst, säger Ronnie Nordqvist.

Funktionsrätt Kalix har önskat att få lämna synpunkter när kommunen bygger.

– Vi var inte med när trygghetsboendet eller Njutbo byggdes och Strandängsbadet hade kanske blivit rätt från början om vi hade fått vara med, exempelvis hade toaletterna trösklar som inte fungerar för många funktionshindrade. Vi får aldrig vara med, vi får inte ha dialog, säger Ronnie Nordqvist som tillägger att för ombyggnationer av gator fungerar dialogen jämförelsevis bäst.

Stig Carlsson (S) är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och han säger sig förstå delar av kritiken och han håller med om att det händer att det blir fel:

– Vi har haft en del bekymmer med en del byggherrar, som exempelvis att trösklar inte byggts rätt. Om Funktionsrätt Kalix vill vara med och tycka till och vara behjälpliga med kunskap så bör de kunna bli remissinstans. Jag ska kolla upp hur det skulle kunna genomföras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson