Så många säljer sex i Norrbotten

Våren 2017 genomför Länsstyrelsen en kartläggning av prostitutionen i de fyra nordligaste länen. I rapporten pekas Umeå, Luleå, Sundsvall och Östersund som orter där sexbrotten förekommer mest.

27 januari 2018 08:00

I undersökningen granskas sexannonser på fyra Eskortsidor vid fyra olika tillfällen. Genom att identifiera personerna i annonserna vill utredningen skapa en bild av hur utbredd prostitutionen är i norra Sverige.

Kartläggningen visar att våren 2017 fanns det minst 54 personer i Norrbotten som är utsatta för sexbrott. Det handlar om 50 kvinnor, 3 män och 1 transsexuell person.

Källa: Länsstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Leijon