Rösta i EU-valet för norra Sveriges skull

23 maj 2019 06:00

Att vi i valet väljer representanter till Europaparlamentet som bär med sig kunskap om norra Sveriges styrkor och förutsättningar i sitt arbete i Bryssel är av största vikt, inte minst när det gäller Norrbotniabanan.

Det första spadtaget till Norrbotniabanan, den 27 mil långa kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, togs den 23 augusti 2018. Bygget är med andra ord igång och sträckan mellan Umeå och Skellefteå finns med i den nationella transportplanen gällande 2018-2019. Men för att hela banan ska byggas färdigt i snabb takt krävs ytterligare arbete, arbete som kräver att våra svenska representanter i EU-parlamentet har norra Sverige högt på sin agenda.

Argumenten för ett snabbt färdigställande av hela Norrbotniabanan tål att upprepas. För oss som lever och verkar i Norrbotten kommer banan att innebära helt nya möjligheter att resa snabbt och smidigt mellan kuststäderna, något som medför helt nya förutsättningar för att bo och arbeta på olika orter. Att åka mellan Piteå och Luleå med Norrbotniabanan kommer att gå under trettio minuter, jämfört med dagens timme. De halverade restiderna kommer att vidga vår arbetsmarknad och bidra till att vi klarar av utmaningarna med kompetensförsörjningen i länet, något som är viktigt för tillväxt och utveckling i regionen.

Norrbotniabanan knyter också ihop norra Sverige med Europa. Hela 90 procent av den järnmalm som utvinns i EU kommer från norra Sverige. De svenska råvarorna, malmen och skogen är enormt viktiga för EU och skapar arbetstillfällen i de europeiska industriföretag som köper stora delar av den svenska produktionen. Därför finns det en medvetenhet om Norrbotniabanans vikt för tillväxt och utveckling även i Europa. EU har också pekat ut avsaknaden av tågräls mellan Umeå och Luleå som en betydande flaskhals i det europeiska stomnätet för järnväg.

Den svenska regeringen har begärt att EU ska se över möjligheterna att förlänga en av de europeiska stomnätskorridorerna, ScanMed norrut till Kiruna – Narvik och till Haparanda - Uleåborg. En förlängning som knyter ihop Europa med det europeiska Arktis – ett viktigt forsknings- och utvecklingsområde som ses som en viktig samarbetsregion av EU.Blir förlängningen av ScanMed verklighet finns möjlighet till fortsatt medfinansiering från EU för bygget av Norrbotniabanan, vilket är mycket välkommet. Men för att Norrbotniabanan ska kunna färdigställas så snart som möjligt krävs fortsatt hårt arbete, inte minst på EU-nivå. Därför är det av största vikt att vi som lever och verkar i norra Sverige röstar i EU-valet, väljer representanter som kan hålla frågorna om norra Sverige och dess infrastruktur levande och arbeta för att de hamnar högt upp på parlamentets agenda, representanter som förstår vad som krävs för att norra Sverige ska fortsätta utvecklas och växa starkt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lorents Burman ordförande Norrbotniabanegruppen Elisabeth Sinclair projektledare Norrbotniabanegruppen